Informační systém MU
RADVAN, Michal. Osvobození od daně z nemovitostí v případě neziskových organizací. In Aktuální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, s. 191-203. Právnická fakulta. ISBN 978-80-244-1834-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Osvobození od daně z nemovitostí v případě neziskových organizací
Název anglicky Exemption from Real-Estate Tax in Case of Non-Profit Organizations
Autoři RADVAN, Michal (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Olomouc, Aktuální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru, od s. 191-203, 13 s. Právnická fakulta, 2007.
Nakladatel Univerzita Palackého v Olomouci
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/07:00033366
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-244-1834-6
Klíčová slova anglicky non-profit organizations; real-estate tax; tax on lands; tax on buildings; tax on flats and non-residential premises; exemptions from real-estate tax
Štítky exemptions from real-estate tax, non-profit organizations, Real-estate tax, Tax on buildings, Tax on lands
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Změněno: 13. 9. 2013 11:53.
Anotace
Kapitola se zabývá problematikou osvobození od daně z nemovitostí (od daně z pozemků, daně ze staveb, daně z bytů a ze samostatných nebytových prostorů) v případě nemovitostí ve vlastnictví neziskových organizací, respektive sloužících k plnění funkcí neziskovými organizacemi. S ohledem na nevyjasněnou definici neziskové organizace je třeba nejprve vymezit subjekty, které jsou považovány za neziskové organizace. Následně jsou popsány možnosti osvobození od daně z nemovitostí v členění podle subjektů, které jsou vlastníky předmětných nemovitostí (pozemků, staveb, bytů, samostatných nebytových prostorů), případně je využívají ke své činnosti, včetně podmínek nutných ke vzniku nároku na osvobození. Výklad je doplněn i o příklady z praxe.
Anotace anglicky
The chapter deals with exemptions from real-estate taxes (tax on lands, tax on buildings, tax on flats and non-residential premises) in case of real-estate owned by non-profit organizations, respectively used by non-profit organizations for their activities. Because of not very clear definition of non-profit organizations it is necessary to define subjects that are thought to be non-profit organizations. Subsequently the possibilities of exemptions from real-estate tax are described; they are structured pursuant to subjects that are owners of the real-estate (lands, buildings, flats, non-residential premises) or use it for their activities, including conditions required for exemption. The reading is completed with examples from practice.
Zobrazeno: 22. 7. 2024 12:54