FLÍDR, Aleš. Hradní kaple v Lomnici (Castle Chapel in Lomnice). In Lomnice – příroda, historie, osobnosti, památky. 1st ed. Lomnice: Sursum, 2006. p. 222-230. ISBN 80-7323-140-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hradní kaple v Lomnici
Name in Czech Hradní kaple v Lomnici
Name (in English) Castle Chapel in Lomnice
Authors FLÍDR, Aleš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Lomnice, Lomnice – příroda, historie, osobnosti, památky. p. 222-230, 9 pp. 2006.
Publisher Sursum
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study Art, architecture, cultural heritage
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/06:00041891
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 80-7323-140-9
Keywords (in Czech) hrad; kaple; gotika; 15. století
Keywords in English castle; chapel; gothic; 15th century
Tags 15th century, castle, chapel, gothic
Changed by Changed by: Mgr. Aleš Flídr, učo 16569. Changed: 17/3/2011 16:47.
Abstract
Text se věnuje architektonickému vývoji hradu v Lomnici, především zdejší pozdně gotické kapli, její malířské výzdobě, dochovaným vitrážím a dnes nezvěstné soše madony. Madona je datována před polovinu 13. století, kapli s výzdobou na základě písemných pramenů a zasazení do širšího kontextu moravské architektury můžeme vročit do šedesátých let 15. století.
Abstract (in English)
The text focuses on the architectural development of the castle in Lomnica, primarily the local late Gothic chapel, its decorative painting, and preserved stained glass and now missing statue of the Madonna. Madonna is dated earlier half of the 13th century, chapel with decoration on the basis of written sources and placed in the broader context of Moravian architecture can include in the sixties 15th century.
PrintDisplayed: 9/12/2021 09:39