SVOBODOVÁ, Hana. Agricultural/rural brownfields in the Vysočina region. In RÓZOVÁ, Z. et al. (ed.): Mladí vedci 2008 - vedecké práce doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. 1. vydání. Nitra: FPV UKF v Nitre, 2008. p. 488 - 497, 712 pp. ISBN 978-80-8094-285-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Agricultural/rural brownfields in the Vysočina region
Name in Czech Zemědělská/venkovská brownfields v kraji Vysočina
Authors SVOBODOVÁ, Hana.
Edition 1. vydání. Nitra, RÓZOVÁ, Z. et al. (ed.): Mladí vedci 2008 - vedecké práce doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, p. 488 - 497, 712 pp. 2008.
Publisher FPV UKF v Nitre
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Earth magnetism, geodesy, geography
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-8094-285-4
Keywords in English Vysočina region; agricultural/rural brownfields; possibilities of revitalisation
Tags agricultural/rural brownfields, possibilities of revitalisation, Vysočina region
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632. Changed: 28/10/2011 17:00.
Abstract
After 1989 Czechoslovak economics was transformed into free market economy and brought many changes into agricultural sector. One of the changes was fall of volume of agricultural production which caused that many of objects used in agriculture lost their function and were not needed any more. Here begins origin of agricultural/rural brownfields. There was no interest in this problem for a long period, bigger attention to brownfields started in context of the Czech Republic's entrance into EU and with possibility to draw finances for brownfields' regeneration from structural funds of EU. This article deals with the problematic of agricultural/rural brownfields in the Vysocina Region since there were located 44 brownfields of this type and it is important to set up a strategy to solve this problem.
Abstract (in Czech)
Po roce 1989 prošla československá ekonomika transformací, která přinesla mnoho změn i do zemědělského sektoru. Jednou z nich byl i pokles objemu zemědělské produkce, což způsobilo, že mnoho objektů již nebylo dále využíváno. Zde začíná původ zemědělských/venkovských brownfields. Dlouho dobu nebyl zájem o řešení tohoto problému, větší pozornost začala až se vstupem ČR do EU a s možností čerpat finance na regeneraci brownfields ze strukturálních fondů EU. Tento článek se zabývá problematikou zemědělských/venkovských brownfields v kraji Vysočina, kde bylo lokalizováno 44 objektů zmíněného typu, a je zajisté důležité stanovit strategii pro řešení tohoto problému.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Svobodova_Prispevok.doc Licence Creative Commons  File version Svobodová, H. 28/10/2011

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/763681/Svobodova_Prispevok.doc
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/763681/Svobodova_Prispevok.doc
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/763681/Svobodova_Prispevok.doc?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/763681/Svobodova_Prispevok.doc?info
Uploaded/Created
Fri 28/10/2011 17:00, RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632
Attributes
 

Svobodova_Prispevok.doc

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/763681/Svobodova_Prispevok.doc
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/763681/Svobodova_Prispevok.doc
File type
Word (application/msword)
Size
2,3 MB
Hash md5
2366af68dc357a39dbd0ce18ec49221b
Uploaded/Created
Fri 28/10/2011 17:00

Svobodova_Prispevok.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/763681/Svobodova_Prispevok.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/763681/Svobodova_Prispevok.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
32 KB
Hash md5
80fc0ea6a6a917ad4ae0a22f257f2552
Uploaded/Created
Fri 28/10/2011 17:04

Svobodova_Prispevok.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/763681/Svobodova_Prispevok.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/763681/Svobodova_Prispevok.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
774 KB
Hash md5
a6fe48fefc8491c614f332878f5f1e9f
Uploaded/Created
Fri 28/10/2011 17:04
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 20/3/2023 14:04