Informační systém MU
SVOBODOVÁ, Hana. Agricultural/rural brownfields in the Vysočina region. In RÓZOVÁ, Z. et al. (ed.): Mladí vedci 2008 - vedecké práce doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. 1. vydání. Nitra: FPV UKF v Nitre, 2008. s. 488 - 497, 712 s. ISBN 978-80-8094-285-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Agricultural/rural brownfields in the Vysočina region
Název česky Zemědělská/venkovská brownfields v kraji Vysočina
Autoři SVOBODOVÁ, Hana.
Vydání 1. vydání. Nitra, RÓZOVÁ, Z. et al. (ed.): Mladí vedci 2008 - vedecké práce doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, od s. 488 - 497, 712 s. 2008.
Nakladatel FPV UKF v Nitre
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-8094-285-4
Klíčová slova anglicky Vysočina region; agricultural/rural brownfields; possibilities of revitalisation
Štítky agricultural/rural brownfields, possibilities of revitalisation, Vysočina region
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632. Změněno: 28. 10. 2011 17:00.
Anotace
After 1989 Czechoslovak economics was transformed into free market economy and brought many changes into agricultural sector. One of the changes was fall of volume of agricultural production which caused that many of objects used in agriculture lost their function and were not needed any more. Here begins origin of agricultural/rural brownfields. There was no interest in this problem for a long period, bigger attention to brownfields started in context of the Czech Republic's entrance into EU and with possibility to draw finances for brownfields' regeneration from structural funds of EU. This article deals with the problematic of agricultural/rural brownfields in the Vysocina Region since there were located 44 brownfields of this type and it is important to set up a strategy to solve this problem.
Anotace česky
Po roce 1989 prošla československá ekonomika transformací, která přinesla mnoho změn i do zemědělského sektoru. Jednou z nich byl i pokles objemu zemědělské produkce, což způsobilo, že mnoho objektů již nebylo dále využíváno. Zde začíná původ zemědělských/venkovských brownfields. Dlouho dobu nebyl zájem o řešení tohoto problému, větší pozornost začala až se vstupem ČR do EU a s možností čerpat finance na regeneraci brownfields ze strukturálních fondů EU. Tento článek se zabývá problematikou zemědělských/venkovských brownfields v kraji Vysočina, kde bylo lokalizováno 44 objektů zmíněného typu, a je zajisté důležité stanovit strategii pro řešení tohoto problému.
Zobrazeno: 20. 3. 2023 14:27