FIALA, Josef, Jan HURDÍK and Markéta SELUCKÁ. Současné aktuální otázky spotřebitelského práva: Sborník příspěvků z konference konané na PrF MU dne 18.1.2008 (The Actual Questions of the Consumer Law: Symposium of articles). / editoři Josef Fiala, Jan Hurdík, Markéta Selucká. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 126 pp. Spisy Právnické fakulty MU č. 327 (řada teoretická. ISBN 978-80-210-4568-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Současné aktuální otázky spotřebitelského práva: Sborník příspěvků z konference konané na PrF MU dne 18.1.2008
Name (in English) The Actual Questions of the Consumer Law: Symposium of articles
Authors FIALA, Josef (203 Czech Republic), Jan HURDÍK (203 Czech Republic, guarantor) and Markéta SELUCKÁ (203 Czech Republic).
/ editoři Josef Fiala, Jan Hurdík, Markéta Selucká.
Edition 1. vydání. Brno, 126 pp. Spisy Právnické fakulty MU č. 327 (řada teoretická, 2008.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/08:00025900
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-4568-2
Keywords (in Czech) ochrana spotřebitele
Keywords in English consumer protection
Tags Consumer protection
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., učo 42875. Changed: 24/3/2010 21:48.
Abstract
Současné aktuální otázky spotřebitelského práva: Sborník příspěvků z konference doktorandů. Pojednává o ochraně spotřebitele v českém a evropském právu.
Abstract (in English)
The contemporary actual questions of the Consumer Law: Symposium of articles.
Links
MSM0021622405, plan (intention)Name: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 28/7/2021 12:37