HRADILOVÁ, Veronika. Několik poznámek ke spotřebitelským sporům v kontextu práva Evropských společenství (A Few Comments on Consumer Disputes from European Community Law Point of View). In Současné aktuální otázky spotřebitelského práva: Sborník příspěvků z konference konané na PrF MU dne 18.1.2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 75-80. ISBN 978-80-210-4568-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Několik poznámek ke spotřebitelským sporům v kontextu práva Evropských společenství
Name (in English) A Few Comments on Consumer Disputes from European Community Law Point of View
Authors HRADILOVÁ, Veronika (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Brno, Současné aktuální otázky spotřebitelského práva: Sborník příspěvků z konference konané na PrF MU dne 18.1.2008, p. 75-80, 6 pp. 2008.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/08:00033436
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-4568-2
Keywords in English Consumer protection; jurisdiction; arbitration clause; unfair terms
Tags arbitration clause, Consumer protection, jurisdiction, unfair terms
Tags International impact
Changed by Changed by: JUDr. Veronika Hradilová, Ph.D., učo 61167. Changed: 26/6/2009 18:20.
Abstract
Příspěvek reaguje na otázku ochrany spotřebitele v rámci evropského mezinárodního práva procesního.
Abstract (in English)
The article deals with the consumer protection within the European procedural law.
PrintDisplayed: 24/6/2024 01:36