ŠUPINOVÁ, Kateřina. Trendy v řízení lidských zdrojů ve státní správě. In Recenzovaný sborník abstraktů z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2008. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. ISBN 978-80-7318-663-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Trendy v řízení lidských zdrojů ve státní správě
Autoři ŠUPINOVÁ, Kateřina.
Vydání Zlín, Recenzovaný sborník abstraktů z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2008, 2008.
Nakladatel Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-7318-663-0
Klíčová slova anglicky human resource management; state administration; performance management; performance appraisal
Štítky human resource management, performance appraisal, Performance Management, State administration
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Kateřina Šupinová, učo 63133. Změněno: 29. 4. 2008 11:19.
Anotace
Lidský kapitál je klíčovým zdrojem ovlivňujícím úspěšnost organizace. Tuto skutečnost si začíná uvědomovat i management organizací státní správy. V souvislosti s tím roste ve státní správě význam řízení lidských zdrojů. Příspěvek mapuje přístupy k řízení lidských zdrojů ve státní správě a charakterizuje trendy, které ho provázejí ve světě, zejména ve Spojených státech amerických.
Anotace anglicky
Human capital is the key source of organizational performance. Also management of state administration organizations has become aware of this fact and it’s growing importance of the state human resource management (HRM). The paper focuses on approaches to human resource management in the state administration and describes current world trends in state HRM, in particular in the United States of America.
VytisknoutZobrazeno: 18. 6. 2024 09:09