UNGERMAN, Šimon. Amulety v dětských hrobech na raně středověkém pohřebišti v Dolních Věstonicích - Na pískách. Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2007, roč. 42, č. 1, s. 221-237. ISSN 0560-2793.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Amulety v dětských hrobech na raně středověkém pohřebišti v Dolních Věstonicích - Na pískách.
Název anglicky Amulets in children´s graves at the early medieval necropolis in Dolní Věstonice - Na pískách.
Autoři UNGERMAN, Šimon (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, Nitra, Archeologický ústav SAV, 2007, 0560-2793.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/07:00023935
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky Early Middle Ages; burial ground; child; amulet; antique; fossil; pendant
Štítky amulet, antique, burial ground, child, Early Middle Ages, fossil, pendant
Změnil Změnil: Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D., učo 18484. Změněno: 24. 10. 2011 15:24.
Anotace
Na raně středověkém pohřebišti v Dolních Věstonicích - Na pískách (jižní Morava), kde se pohřbívalo asi od konce 8. století do poloviny 11. století, bylo nalezeno poměrně široké spektrum drobných předmětů, které lze interpretovat jako amulety. Z naprosté většiny pocházejí z dětských hrobů, s výjimkou rolniček sloužily většinou jako závěsky na krk nebo tvořily součást náhrdelníků. Lze je rozdělit do několika skupin. 1) Jako starožitnosti jsou označovány předměty pravěkého a hlavně protohistorického stáří: bronzový závěsek ze střední doby bronzové, železná laténská spona, zlomek laténského náramku z modrého skla, laténské opaskové kování z litého bronzu, bronzové římské mince, fragmenty římsko-provinciálních skleněných nádob a skleněné kotoučky s otvorem, snad také z doby římské; hlavička keramické antropomorfní plastiky je neurčitého stáří. 2) Mezi přírodniny jsou řazeny fosilie sbírané v blízkém okolí lokality: články jurských lilijic (Crinoidea) používané jako korály a dále miocénní ulity měkkýšů (Gastropoda) určené jako Turritella cf. erronea a Cerithium cf. crenatum. 3) Magickou funkci lze předpokládat i u skleněných korálů, nejpravděpodobnější to je u korálů s očky sloužících proti uhranutí. 4) Kovové křížky jsou hmotným svědectvím christianizace Moravanů a představují jedno z mála ochranných znamení schválených církví. 5) Podobně tomu muselo být i v případě kovových lunicových závěsků - i když na první pohled vypadají jako pohanský symbol, minimálně olověné lunice byly vyráběny a distribuovány společně s olověnými křížky. 6) Kovové kaptorgy je nutné posuzovat v širším kontextu schránek, které byly v době stěhování národů a raném středověku rozšířeny i v mnoha dalších evropských regionech. Obecně mají sice již předkřesťanské kořeny, ale na naše území se dostávaly až v době šíření křesťanství. 7) Bronzové a železné rolničky svým zvukem chránily před zlými silami, nosily je děti (především chlapci?), ale i dospělí muži (ti nejspíše jako součást jezdecké výstroje).
Anotace anglicky
Article deals with the amulets in childrens graves at the early medieval cemetery in Dolní Věstonice - Na pískách and apotropaic function.
Návaznosti
MSM0021622427, záměrNázev: Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Ungerman_SZ_Amulety_ipmmxekv.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Ungerman, Š. 24. 10. 2011

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/766391/Ungerman_SZ_Amulety_ipmmxekv.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/766391/Ungerman_SZ_Amulety_ipmmxekv.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/766391/Ungerman_SZ_Amulety_ipmmxekv.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/766391/Ungerman_SZ_Amulety_ipmmxekv.pdf?info
Vloženo
Po 24. 10. 2011 15:25

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D., učo 18484
Atributy
 

Ungerman_SZ_Amulety_ipmmxekv.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/766391/Ungerman_SZ_Amulety_ipmmxekv.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/766391/Ungerman_SZ_Amulety_ipmmxekv.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
1,5 MB
Hash md5
777697669b27904fc445be07cf8bd100
Vloženo
Po 24. 10. 2011 15:25

Ungerman_SZ_Amulety_ipmmxekv.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/766391/Ungerman_SZ_Amulety_ipmmxekv.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/766391/Ungerman_SZ_Amulety_ipmmxekv.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
120,5 KB
Hash md5
94b68ceb985895c0030bae41252cd71a
Vloženo
Po 24. 10. 2011 15:28
Ungerman_SZ_Amulety.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Ungerman, Š. 24. 10. 2011

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/766391/Ungerman_SZ_Amulety.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/766391/Ungerman_SZ_Amulety.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/766391/Ungerman_SZ_Amulety.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/766391/Ungerman_SZ_Amulety.pdf?info
Vloženo
Po 24. 10. 2011 15:23

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D., učo 18484
Atributy
 

Ungerman_SZ_Amulety.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/766391/Ungerman_SZ_Amulety.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/766391/Ungerman_SZ_Amulety.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
1,5 MB
Hash md5
777697669b27904fc445be07cf8bd100
Vloženo
Po 24. 10. 2011 15:23

Ungerman_SZ_Amulety.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/766391/Ungerman_SZ_Amulety.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/766391/Ungerman_SZ_Amulety.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
120,5 KB
Hash md5
94b68ceb985895c0030bae41252cd71a
Vloženo
Po 24. 10. 2011 15:25
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 23. 5. 2022 04:58