UNGERMAN, Šimon. Amulety v dětských hrobech na raně středověkém pohřebišti v Dolních Věstonicích - Na pískách. (Amulets in children´s graves at the early medieval necropolis in Dolní Věstonice - Na pískách.). Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2007, vol. 42, No 1, p. 221-237. ISSN 0560-2793.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Amulety v dětských hrobech na raně středověkém pohřebišti v Dolních Věstonicích - Na pískách.
Name (in English) Amulets in children´s graves at the early medieval necropolis in Dolní Věstonice - Na pískách.
Authors UNGERMAN, Šimon (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, Nitra, Archeologický ústav SAV, 2007, 0560-2793.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/07:00023935
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English Early Middle Ages; burial ground; child; amulet; antique; fossil; pendant
Tags amulet, antique, burial ground, child, Early Middle Ages, fossil, pendant
Changed by Changed by: Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D., učo 18484. Changed: 24. 10. 2011 15:24.
Abstract
Na raně středověkém pohřebišti v Dolních Věstonicích - Na pískách (jižní Morava), kde se pohřbívalo asi od konce 8. století do poloviny 11. století, bylo nalezeno poměrně široké spektrum drobných předmětů, které lze interpretovat jako amulety. Z naprosté většiny pocházejí z dětských hrobů, s výjimkou rolniček sloužily většinou jako závěsky na krk nebo tvořily součást náhrdelníků. Lze je rozdělit do několika skupin. 1) Jako starožitnosti jsou označovány předměty pravěkého a hlavně protohistorického stáří: bronzový závěsek ze střední doby bronzové, železná laténská spona, zlomek laténského náramku z modrého skla, laténské opaskové kování z litého bronzu, bronzové římské mince, fragmenty římsko-provinciálních skleněných nádob a skleněné kotoučky s otvorem, snad také z doby římské; hlavička keramické antropomorfní plastiky je neurčitého stáří. 2) Mezi přírodniny jsou řazeny fosilie sbírané v blízkém okolí lokality: články jurských lilijic (Crinoidea) používané jako korály a dále miocénní ulity měkkýšů (Gastropoda) určené jako Turritella cf. erronea a Cerithium cf. crenatum. 3) Magickou funkci lze předpokládat i u skleněných korálů, nejpravděpodobnější to je u korálů s očky sloužících proti uhranutí. 4) Kovové křížky jsou hmotným svědectvím christianizace Moravanů a představují jedno z mála ochranných znamení schválených církví. 5) Podobně tomu muselo být i v případě kovových lunicových závěsků - i když na první pohled vypadají jako pohanský symbol, minimálně olověné lunice byly vyráběny a distribuovány společně s olověnými křížky. 6) Kovové kaptorgy je nutné posuzovat v širším kontextu schránek, které byly v době stěhování národů a raném středověku rozšířeny i v mnoha dalších evropských regionech. Obecně mají sice již předkřesťanské kořeny, ale na naše území se dostávaly až v době šíření křesťanství. 7) Bronzové a železné rolničky svým zvukem chránily před zlými silami, nosily je děti (především chlapci?), ale i dospělí muži (ti nejspíše jako součást jezdecké výstroje).
Abstract (in English)
Article deals with the amulets in childrens graves at the early medieval cemetery in Dolní Věstonice - Na pískách and apotropaic function.
Links
MSM0021622427, plan (intention)Name: Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Ungerman_SZ_Amulety_ipmmxekv.pdf Licence Creative Commons  File version Ungerman, Š. 24. 10. 2011

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/766391/Ungerman_SZ_Amulety_ipmmxekv.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/766391/Ungerman_SZ_Amulety_ipmmxekv.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/766391/Ungerman_SZ_Amulety_ipmmxekv.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/766391/Ungerman_SZ_Amulety_ipmmxekv.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 24. 10. 2011 15:25

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D., učo 18484
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D., učo 18484
Attributes
 

Ungerman_SZ_Amulety_ipmmxekv.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/766391/Ungerman_SZ_Amulety_ipmmxekv.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/766391/Ungerman_SZ_Amulety_ipmmxekv.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1,5 MB
Hash md5
777697669b27904fc445be07cf8bd100
Uploaded/Created
Mon 24. 10. 2011 15:25

Ungerman_SZ_Amulety_ipmmxekv.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/766391/Ungerman_SZ_Amulety_ipmmxekv.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/766391/Ungerman_SZ_Amulety_ipmmxekv.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
120,5 KB
Hash md5
94b68ceb985895c0030bae41252cd71a
Uploaded/Created
Mon 24. 10. 2011 15:28
Ungerman_SZ_Amulety.pdf Licence Creative Commons  File version Ungerman, Š. 24. 10. 2011

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/766391/Ungerman_SZ_Amulety.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/766391/Ungerman_SZ_Amulety.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/766391/Ungerman_SZ_Amulety.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/766391/Ungerman_SZ_Amulety.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 24. 10. 2011 15:23

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D., učo 18484
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D., učo 18484
Attributes
 

Ungerman_SZ_Amulety.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/766391/Ungerman_SZ_Amulety.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/766391/Ungerman_SZ_Amulety.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1,5 MB
Hash md5
777697669b27904fc445be07cf8bd100
Uploaded/Created
Mon 24. 10. 2011 15:23

Ungerman_SZ_Amulety.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/766391/Ungerman_SZ_Amulety.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/766391/Ungerman_SZ_Amulety.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
120,5 KB
Hash md5
94b68ceb985895c0030bae41252cd71a
Uploaded/Created
Mon 24. 10. 2011 15:25
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 30. 3. 2023 04:28