SELUCKÁ, Markéta. Ochrana spotřebitele v soukromém právu (The consumer protection in the Czech Civil Law). 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008. 134 pp. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-037-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ochrana spotřebitele v soukromém právu
Name (in English) The consumer protection in the Czech Civil Law
Authors SELUCKÁ, Markéta (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vydání. Praha, 134 pp. Beckova edice právní instituty, 2008.
Publisher C.H.Beck
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW kniha
RIV identification code RIV/00216224:14220/08:00025962
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7400-037-9
Keywords in English consumer protection; consumer acquis
Tags consumer acquis, Consumer protection
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., učo 42875. Changed: 28/11/2011 15:58.
Abstract
Kniha se zabývá ochranou spotřebitele v soukromém právu ČR. Klade si za cíl odpovědět na otázku, jakým způsobem je spotřebitel chráněn v právním řádu ČR a jak tato ochrana koresponduje s implementovanými normami Evropských společenství, případně s judikaturou Evropského soudního dvora. Kolizi norem ČR a práva ES se pak snaží řešit návrhy de lege ferenda tak, aby právní úprava byla v souladu s účelem a obsahem prováděných směrnic.
Abstract (in English)
The book deals with the Consumer protection in the Czech Private Law. The author aims at answering the question how a consumer is protected in the Czech Private Law and how these juridical institutes correspond to the Directives of the European Communities or to the judgments of the Court of Justice of the European Communities. Some propositions de lege ferenda are presented how potential conflicts of rules of the European Communities with the rules of the Czech Private Law could be resolved so as the legal regulation will be brought into accord with the purpose and the contents of the implemented Directives of the European Communities.
PrintDisplayed: 4/12/2022 03:19