DOKULIL, Miloš. Má královna moderní vědy opravdu balit kufry? (Shall the queen of modern science pass away?). In O škole a vzdělávání. 1st ed. Praha: matfyzpress, 2008. p. 106-6, 3 pp. ISBN 978-80-7378-029-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Má královna moderní vědy opravdu balit kufry?
Name in Czech Má královna moderní vědy opravdu balit kufry?
Name (in English) Shall the queen of modern science pass away?
Authors DOKULIL, Miloš.
Edition 1. vyd. Praha, O škole a vzdělávání, p. 106-6, 3 pp. 2008.
Publisher matfyzpress
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-80-7378-029-6
Keywords in English low imaginability; solution of problems; skill
Tags low imaginability, Skill, solution of problems
Changed by Changed by: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Changed: 11/4/2012 01:54.
Abstract
Už věda 20.století se vymykala názornosti. Stěží se lze efektivně ptát bez výchozí představy o možné struktuře a směru odpovědi. Matematické myšlení je očividně v rozporu s improvizacemi. Vzdělávat mladou generaci musíme kompetentně. Text uvádí i čísla z některých zemí o snižování náročnosti standardů výuky.
Abstract (in English)
Already the science of the 20-th century was insufficiently imaginable. One can hardly ask effectively without a preliminary idea concerning a possible structure and direction of an answer. Mathematical thinking is not to be compared with improvisations. Our young generation must be educated in a competent way. The text shows some numbers illustreating the lowering standards of education in several countries.
PrintDisplayed: 28/5/2022 01:02