MOLEK, Pavel. Žalobní legitimace právnických osob ve správním soudnictví: cesta k soudu nebo k odmítnutí spravedlnosti? (Active legitimation in administrative justice: a path to a Court or to denegatio iustitiae?). In Hloušek, V., Šimíček, V.: Výkonná moc v ústavním systému České republiky. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. p. 143-163, 20 pp. ISBN 80-210-3611-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Žalobní legitimace právnických osob ve správním soudnictví: cesta k soudu nebo k odmítnutí spravedlnosti?
Name in Czech Žalobní legitimace právnických osob ve správním soudnictví: cesta k soudu nebo k odmítnutí spravedlnosti?
Name (in English) Active legitimation in administrative justice: a path to a Court or to denegatio iustitiae?
Authors MOLEK, Pavel (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Brno, Hloušek, V., Šimíček, V.: Výkonná moc v ústavním systému České republiky, p. 143-163, 20 pp. 2004.
Publisher Masarykova univerzita v Brně
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
ISBN 80-210-3611-7
Keywords in English Denial of justice; administrative justice; active legitimation
Tags active legitimation, Administrative justice, Denial of justice
Changed by Changed by: doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M., učo 14484. Changed: 4/6/2008 11:49.
Abstract
Článek se zabývá aktivní legitimací některých specifických subjektů ve správním soudnictví.
Abstract (in English)
The article deals with active legitimation of some specific subjects in administrative justice.
PrintDisplayed: 27/6/2022 23:21