FLASAROVÁ, Magdalena and David ŠMAJS. Spirocheta Treponema pallidum a její detekce v klinickém materiálu. (Detection of the spirochete Treponema pallidum in clinical samples.). In 52. Studentská vědecká konference LF MU. Sborník abstraktů. 2008.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Spirocheta Treponema pallidum a její detekce v klinickém materiálu.
Name in Czech Spirocheta Treponema pallidum a její detekce v klinickém materiálu.
Name (in English) Detection of the spirochete Treponema pallidum in clinical samples.
Authors FLASAROVÁ, Magdalena (203 Czech Republic) and David ŠMAJS (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 52. Studentská vědecká konference LF MU. Sborník abstraktů. 2008.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/08:00024750
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English Treponema pallidum; clinical samples
Tags clinical samples, Treponema pallidum
Changed by Changed by: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D., učo 1116. Changed: 26/6/2009 14:26.
Abstract
Je posána detekce spirochety Treponema pallidum v klinickém materiálu vcetně jednotlivých PCR protokolů.
Abstract (in English)
Detection of the spirochete Treponema pallidum in clinical samples is described and discussed.
Links
GA310/07/0321, research and development projectName: Komparativní genomové sekvencování patogenních treponem a transkriptomová analýza T. pallidum ssp. pallidum
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
MSM0021622415, plan (intention)Name: Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
NR8967, research and development projectName: Molekulární typizace kmenů a izolátů Treponema pallidum subsp. pallidum: základ pro epidemiologickou a klinickou identifikaci jednotlivých kmenů
Investor: Ministry of Health of the CR, Ministry of Agriculture R&D Programme
PrintDisplayed: 28/3/2020 16:33