STROUHAL, Michal, Lenka MIKALOVÁ, Petra MATĚJKOVÁ and David ŠMAJS. Rozdíly ve struktuře genomu u vybraných zástupců rodu Treponema. (Structure differences in genomes of chosen Treponema genus representatives.). In Tomáškovy dny 2008, sborník abstraktů. Brno: Mikrobiologický ústav LF MU, 2008. p. 38-39, 2 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Rozdíly ve struktuře genomu u vybraných zástupců rodu Treponema.
Name in Czech Rozdíly ve struktuře genomu u vybraných zástupců rodu Treponema.
Name (in English) Structure differences in genomes of chosen Treponema genus representatives.
Authors STROUHAL, Michal (203 Czech Republic), Lenka MIKALOVÁ (203 Czech Republic), Petra MATĚJKOVÁ (203 Czech Republic) and David ŠMAJS (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Brno, Tomáškovy dny 2008, sborník abstraktů. p. 38-39, 2 pp. 2008.
Publisher Mikrobiologický ústav LF MU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study Genetics and molecular biology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/08:00024752
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English Treponema pallidum; whole genome fingerprinting
Tags Treponema pallidum, whole genome fingerprinting
Changed by Changed by: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D., učo 1116. Changed: 26. 6. 2009 14:22.
Abstract
Rod Treponema zahrnuje zástupce s různou mírou invazivity a patogenity. T. pallidum subsp. pallidum je etiologickým agens sexuálně přenosné syfilis a je obligátním patogenem člověka. Endemické nevenerické treponemální infekce tropických a subtropických oblastí vyvolávají T. pallidum subsp. pertenue (způsobující yaws) a T. pallidum subsp. endemicum (způsobující endemickou syfilis). Blízce příbuzný druh T. paraluiscuniculi způsobuje venerické onemocnění králíků a není infekční pro člověka. Genomy 9 zástupců zahrnující kmeny Mexico A, Street strain 14, DAL-1 (T. p. pallidum), Samoa D, Gauthier, CDC-2 (T. p. pertenue), Bosnia A (T. p. endemicum), Fribourg-Blanc (taxonomicky blíže nespecifikovaný opičí izolát) a Cuniculi A (T. paraluiscuniculi) byly porovnány pomocí metody whole genome fingerprinting (WGF) s genomem kmene Nichols (T. p. pallidum), jehož komletní nukleotidová sekvence je známa. Získané restrikční profily byly použity k determinaci heterologních úseků DNA jednotlivých treponemálních kmenů. U kmenů Mexico A, DAL-1, Gauthier, CDC-2, Fribourg-Blanc bylo zatím analyzováno 71 % genomu, u kmene Bosnia A 46 %.
Abstract (in English)
Structure differences in the genomes of several Treponema strains is presented.
Links
GA310/07/0321, research and development projectName: Komparativní genomové sekvencování patogenních treponem a transkriptomová analýza T. pallidum ssp. pallidum
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
MSM0021622415, plan (intention)Name: Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
NR8967, research and development projectName: Molekulární typizace kmenů a izolátů Treponema pallidum subsp. pallidum: základ pro epidemiologickou a klinickou identifikaci jednotlivých kmenů
Investor: Ministry of Health of the CR, Ministry of Agriculture R&D Programme
PrintDisplayed: 26. 5. 2020 02:15