BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ, Miroslav KŘIPAČ a Jan KASPRZAK. Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů. INFORUM 2008: 14. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha: Albertina icome, 2008, roč. 1, č. 1, s. 1-1, 4 s. ISSN 1801-2213.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů
Název anglicky National Registry of Theses and Plagiarism-Tracing System
Autoři BRANDEJS, Michal (203 Česká republika, garant), Jitka BRANDEJSOVÁ (203 Česká republika), Miroslav KŘIPAČ (203 Česká republika) a Jan KASPRZAK (203 Česká republika).
Vydání INFORUM 2008: 14. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha, Albertina icome, 2008, 1801-2213.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14330/08:00033532
Organizační jednotka Fakulta informatiky
Klíčová slova anglicky Information System; Plagiarism; Theses; Registry; Plagiarism-Tracing System; Archive
Štítky Archive, information system, IS, Plagiarism, Plagiarism-Tracing System, registry, theses
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Ľuboš Lunter, učo 143320. Změněno: 31. 3. 2010 11:34.
Anotace
Jedním z mimořádně tíživých problémů vysokého školství, jemuž značný význam přikládá i široká veřejnost, je plagiátorství vysokoškolských prací. V loňském roce si sedmnáct vysokých škol vytýčilo cíl přispět ke zvýšení kvality těchto prací a vysokoškolského vzdělávání vytvořením celonárodního registru závěrečných prací spojeného s úložištěm prací včetně odhalování plagiátů. Projekt navazuje na technologické zkušenosti Masarykovy univerzity, která disponuje vlastním úložištěm elektronických verzí závěrečných prací od roku 2004 a od roku 2006 veřejně přístupným archivem závěrečných prací v rámci svého informačního systému pro podporu studia (Informační systém Masarykovy univerzity, IS MU) včetně jedinečné služby pro odhalování plagiátů. Dále navazuje také na zkušenosti koncepčního a metodologického charakteru, které jsou nutné pro sběr nebo zpřístupňování prací a souvisejí s univerzitními procesy. Masarykova univerzita je koordinátorem projektu. Od ledna 2008 je na adrese http://theses.cz/ již k dispozici testovací verze systému. Ukázky a informace k aktuálnímu stavu projektu jsou hlavní částí příspěvku. Projekt využívá v oblasti struktur a funkcí národního registru VŠKP zkušeností Odborné komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v čele s Vysokou školou ekonomickou v Praze. Projekt se neomezuje jen na práce závěrečné, ale navazuje i na práce seminární nebo publikační díla. K projektu přistoupily také soukromé a zahraniční školy.
Anotace anglicky
The emphasis placed by academic communities as well as the general public on fighting plagiarism in students' theses has recently been becoming increasingly strong. Last year, seventeen Czech universities agreed to create a nation-wide registry of theses, which is to be utilized by an application designed to trace instances of plagiarism (similarities) in these works. Apart from the theses, the registry also aims to target seminar papers and publications. Its design, coordinated by Masaryk University, is to draw on the institution's technological experience in a similar project (Masaryk University's Archive of Theses, which has been in operation since 2004 and accessible to public since 2006) as well as the experience acquired during the process of collecting the theses and making these publicly available. It is also the expertise of the Electronic Theses and Dissertations Working Group members and the staff of University of Economics, Prague that is to be put into the project. The Masaryk University Archive of Theses (also linked to the application capable of revealing traces of plagiarism) has been developed as part of Masaryk University Information System (IS MU). The test version of the Archive can be found at http://theses.cz/. Demonstrations of use and information on the current status of the project, which has also been joined by private and foreign schools, represent the main part of the paper.
Návaznosti
LA 168, projekt VaVNázev: Účast ČR ve výzkumném sdružení ERCIM
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Účast ČR ve výzkumném sdružení ERCIM
VytisknoutZobrazeno: 24. 3. 2023 07:00