JANČA, Boris. Co je to kompetence? (What competence is?). In Think Together 2008 : vědecká doktorská konference. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. p. 1-7. ISBN 978-80-213-1755-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Co je to kompetence?
Name (in English) What competence is?
Authors JANČA, Boris.
Edition Praha, Think Together 2008 : vědecká doktorská konference, p. 1-7, 2008.
Publisher Česká zemědělská univerzita v Praze
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-213-1755-0
Keywords (in Czech) kompetence, kompetenční přístup
Keywords in English competence; competence approach
Tags competence, competence approach
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Boris Janča, učo 62600. Changed: 4/6/2009 08:10.
Abstract
Text příspěvku je rešerší slova kompetence ve smyslu užívaném moderní manažerskou literaturou. Postupně se věnuje původu a vývoji významu slova kompetence, jeho různým definicím v literatuře a chápáním jeho obsahu. Na závěr přináší také podněty z oblasti výchovy.
Abstract (in English)
The text of the paper is a literature search of the word competence in the meaning of modern managerial literature. In turn it follows the origin and evolution of competence, different definitions of this word and views on its content. In conclusion it brings some suggestions from the educational sphere.
PrintDisplayed: 30/11/2023 02:21