HYTYCH, Roman. Využití principů zakotvené teorie při etnopsychologickém výzkumu: Sociální reprezentace smrti v České republice a na Srí Lance. In MIOVSKÝ, Michal, Ivo ČERMÁK a Vladimír CHRZ. Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku IV. – vybrané aspekty teorie a praxe. první. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. s. 339-351. ISBN 80-244-1159-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Využití principů zakotvené teorie při etnopsychologickém výzkumu: Sociální reprezentace smrti v České republice a na Srí Lance
Název česky Využití principů zakotvené teorie při etnopsychologickém výzkumu: Sociální reprezentace smrti v České republice a na Srí Lance
Název anglicky Applications of the grounded theory principles in the ethnopsychology research: Social representations of death in the Czech Republic and Sri Lank
Autoři HYTYCH, Roman (203 Česká republika, garant).
Vydání první. Olomouc, Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku IV. – vybrané aspekty teorie a praxe. od s. 339-351, 13 s. 2005.
Nakladatel Univerzita Palackého
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/05:00028405
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 80-244-1159-8
Klíčová slova česky kulturní psychologie; smrt; sociální reprezentace; zakotvená teorie
Klíčová slova anglicky grounded theory; social representations; cultural psychology; death
Štítky cultural psychology, death, grounded theory, social representations
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Roman Hytych, Ph.D., učo 8818. Změněno: 12. 2. 2010 10:16.
Anotace
Pozice vědce, z níž zkoumá svůj předmět zájmu, rozlišení jednotlivých typů zdrojů dat, a především využití principů budování zakotvené teorie v procesu etnopsychologického výzkumu, jsou hlavními tématy tohoto příspěvku. Proces výzkumu je analyzován jak z pohledu jednotlivých typů kódování, tak i z pohledu neustále se opakujících fází výzkumného procesu, který je završen synopsí výzkumných zjištění dle typů zdrojů dat. Vzhledem k tomu, že předmět výzkumu je sledován nejenom v různých sociálních skupinách, ale i ve dvou rozličných kulturách České republiky a Srí Lanky, jsou výsledná zjištění a provedený výzkumný proces transkulturálním ověřením jak principů zakotvené teorie, tak i teorie sociálních reprezentací, jejíž pojmový aparát formoval teoretický rámec výzkumu.
Anotace anglicky
Researcher's position, from which he explores the subject of his interest, distinguishing of data specific resources types and primary application of grounded theory principles in the ethnopsychology research process, are main themes of this contribution. Research process is analysed both from the view of specific coding types and from the view of continually repeating phases of research process, which is completed by synopses of research findings according to types of data resources. Owing to the fact, that the research subject is observed not only in different social groups, but also in various cultures of the Czech Republic and Sri Lanka, the final findings as well as the whole research process are transcultural verifications, of both grounded theory principles and theory of social representations, whose terms formed theoretical frame of the research.
VytisknoutZobrazeno: 2. 8. 2021 22:55