HYTYCH, Roman. Smrt a nesmrtelnost: Sociální reprezentace smrti. první. Praha: TRITON, 2008. 231 s. Edice Psyché, svazek č. 56. ISBN 978-80-7387-092-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Smrt a nesmrtelnost: Sociální reprezentace smrti
Název anglicky Death and Deathlesness: Social Representations of Death
Autoři HYTYCH, Roman (203 Česká republika, garant).
Vydání první. Praha, 231 s. Edice Psyché, svazek č. 56, 2008.
Nakladatel TRITON
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/08:00033561
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-7387-092-8
Klíčová slova anglicky death; social representation; grounded theory; mindfulness; buddhism; cultural psychology; ethnopsychology
Štítky buddhism, cultural psychology, death, ethnopsychology, grounded theory, mindfulness, social representation
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Roman Hytych, Ph.D., učo 8818. Změněno: 1. 6. 2009 10:56.
Anotace
Dovedně žitá přítomnost přináší příjemnou budoucnost, tak lze jednou větou vyjádřit výsledek výzkumu sociálních reprezentací smrti. Základní osnovu zdravého rozumu, do níž jsou vetkány sdílené představy a užívané praktiky vyrovnání se smrtí, tvoří etická podmíněnost prožívání v dimenzi dovedné-nedovedné, společně s vlastností znovu-nastávání přesahující horizont života určité osoby. Kulturní zásobárna vědění geograficky situovaná na Srí Lance nabízí respondentům jak běžně sdílenou zásobu výkladů světa, vědění jak to je, tak i širokou paletu způsobů zvládání smrti, v každodenním životě trénovaných a aplikovaných dovedností jak na to. Aplikované dovednosti společně s účelem jejich praktikování diferencují jednotlivé typy sociálních reprezentací smrti na Srí Lance. Vzhledem k tomu, že předmět výzkumu je sledován nejenom v různých sociálních skupinách, ale i ve dvou rozličných kulturách České republiky a Srí Lanky, jsou výsledná zjištění a provedený výzkumný proces transkulturálním ověřením jak principů zakotvené teorie, tak i teorie sociálních reprezentací.
Anotace anglicky
Skilful living in the present brings a pleasant life in the future. This sentence expresses in short the results of the research. The basic structure of common sense is formed both by an ethical principle: the experiencing is dependent on the acting within dimension of wholesome-unwholesome, and by a quality of re-becoming that overlaps the horizon of a particular person`s life. Cultural store of knowledge, geographically situated in Sri Lanka, equipped respondents as well with commonly shared inventory of world explanations, knowledge how it is, as with broad palette of death coping ways, in the everyday life trained and applied proficiencies of knowing-how. These applied proficiencies together with the purpose of their practicing differentiate particular types of social representations of death in Sri Lanka. Owing to the fact that the research subject is observed not only in different social groups, but also in various cultures of the Czech Republic and Sri Lanka, the final findings as well as the whole research process are transcultural verifications, of both, grounded theory principles and theory of social representations.
VytisknoutZobrazeno: 3. 8. 2021 08:49