KALHOUS, David. K významu sirmijské a apoštolské tradice při formování episkopální organizace na Moravě. In Východní Morava v 10. až 14. století. Brno: Moravské zemské muzeum; Archeologický ústav AV ČR Brno, 2008. s. 43-52. ccc. ISBN 978-80-7028-319-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název K významu sirmijské a apoštolské tradice při formování episkopální organizace na Moravě
Název česky K významu sirmijské a apoštolské tradice při formování episkopální organizace na Moravě
Název anglicky The significance of the Sirmian and apostolic tradition in shaping the Moravian episcopal organization
Autoři KALHOUS, David (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, Východní Morava v 10. až 14. století, od s. 43-52, 10 s. ccc, 2008.
Nakladatel Moravské zemské muzeum; Archeologický ústav AV ČR Brno
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/08:00033580
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-7028-319-6
Klíčová slova anglicky Apostolic tradition; early medieval history (300-900 A. D.); Methodius; Sirmium
Štítky Apostolic tradition, Methodius, Sirmium
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. David Kalhous, Ph.D., učo 12320. Změněno: 26. 11. 2012 21:02.
Anotace
Autor analyzuje jednak problém případné formální kontinuity sirmijské metropole v 9. století, jednak objasňuje funkci apoštolské tradice v Životě Metodějově a nalezení kořenů její inspirace. Nejprve dospívá k závěru, že Sirmium mohlo být za dominátu metropolí a že by bylo nanejvýš pravděpodobné, aby se právě k němu pojil Metodějův arcibiskupský titul. Upozorňuje zejména na problematičnost úvahy o vazbě tohoto titulu k Metodějově legátské pravomoci, a to z toho důvodu, že se jednalo o zcela nezávislé proměnné; kromě toho autor tohoto příspěvku s odkazem na analogie odmítl, že by snad Metoděj mohl být zároveň jmenován sídelním biskupem a misijním arcibiskupem a naopak podpořil možnost existence arcibiskupství s ideálním, neexistujícím sídlem, avšak bez sufragánů. Dále obrátil svou pozornost k významu autorem Života Metodějova vytvořené fikce o založení sirmijského biskupství sv. Andronikem, žákem apoštola. Na základě srovnávacího rozboru apoštolských tradic římských, konstantinopolských, metských, benátských a asturských a jejich motivace a významu dospěl k závěru, že největší míru funkčních shod vykazuje andronikovská a petrovská tradice. Po propojení výsledků výše uvedených rozborů autor poukázal na význam těchto dodatečně utvářených "fikcí" při utváření identity "obnovených" biskupství a při obraně jejich pragmatických zájmů.
Anotace anglicky
Based on an analysis of papal documents as well as the Vita Methodii, the work examines shifts in Methodius' status and the relevant causes. The significance of Bishop Methodius' titulature is analyzed by means of a comparison with instances of other eighth- and ninth-century missionaries. The text also analyzes the legitimization of the new diocese through legal and historical fictions dealing with the restoration of the long-lost diocese and its apostolic origin and also attempts to draw a comparison with the importance of apostolic tradition in Rome, Constantinople, Metz, Compostela and Venice.
Návaznosti
MSM0021622426, záměrNázev: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
VytisknoutZobrazeno: 7. 12. 2022 05:17