PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ and Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 4. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008. 322 s. ISBN 9788073674168.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pedagogický slovník
Authors PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ and Jiří MAREŠ.
Edition 4. aktualiz. vyd. Praha, 322 s. 2008.
Publisher Portál
Other information
ISBN 9788073674168
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 11/12/2017 04:47.
PrintDisplayed: 16/12/2019 08:37