BOČKOVÁ, Barbora. Vývojová dysfázie z pohledu francouzské logopedické praxe. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 67-77, 10 s. ISBN 978-80-7315-150-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vývojová dysfázie z pohledu francouzské logopedické praxe
Název anglicky Dysphasia from the French point of view
Autoři BOČKOVÁ, Barbora (203 Česká republika, garant).
Vydání 1. vyd. Brno, Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole, od s. 67-77, 10 s. 2007.
Nakladatel Paido
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/07:00024009
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-150-8
Klíčová slova anglicky dysphasia; multimodal approach;alternative and augmentative communication
Štítky alternative and augmentative communication, dysphasia, multimodal approach
Změnil Změnila: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D., učo 67483. Změněno: 23. 3. 2010 12:07.
Anotace
Stať je zaměřena na pojetí vývojové dysfázie ve francouzské logopedické praxi. Prostřednictvím Crossonova modelu koordinace center levé mozkové hemisféry je popsána její klasifikace, doplněná o etiologii a symptomatologii této formy narušené komunikační schopnosti. V části zaměřené na terapii jsou prezentovány postupy využívající systémů alternativní a augmentativní komunikace.
Anotace anglicky
This article brings the French point of view on dysphasia. Based on Crosson model of coordination of left brain hemisphere centres, classification and aetiology and symptoms are described. There is also therapy described and some ways of alternative and augmentative communication.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 29. 11. 2020 22:24