VYSTOUPIL, Jiří, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC and Martin ŠAUER. Teoreticko-metodologické přístupy k tvorbě rajonizace cestovního ruchu v České republice (Theoretical and Methodical Approaches to the Tourism regionalization in the Czech Republic). Ekonomická revue cestovného ruchu. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, 2008, vol. 41, No 2, p. 105-117. ISSN 0139-8660.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Teoreticko-metodologické přístupy k tvorbě rajonizace cestovního ruchu v České republice
Name in Czech Teoreticko-metodologické přístupy k tvorbě rajonizace cestovního ruchu v České republice
Name (in English) Theoretical and Methodical Approaches to the Tourism regionalization in the Czech Republic
Authors VYSTOUPIL, Jiří (203 Czech Republic, guarantor), Andrea HOLEŠINSKÁ (203 Czech Republic), Josef KUNC (203 Czech Republic) and Martin ŠAUER (203 Czech Republic).
Edition Ekonomická revue cestovného ruchu, Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, 2008, 0139-8660.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/08:00025390
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Keywords in English Tourism; Regionalization; Czech Republic
Tags Czech Republic, Regionalization, tourism
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Changed: 31/3/2009 12:13.
Abstract
Cílem příspěvku je představit územní, resp. funkčně-prostorové členění turistického potenciálu České republiky, které bylo hlavním výsledkem aktivit kolektivu autorů při pracích na Návrhu nové rajonizace cestovního ruchu ČR. V postupných krocích je zde zaznamenán historický aspekt členění turistického potenciálu, vysvětlena metodologie a představeny hlavní výsledky, tedy vlastní návrh rajonizace cestovního ruchu v podobě funkčně-prostorového vymezení území a funkční typologie středisek cestovního ruchu.
Abstract (in English)
The objective of the contribution is to present territorial (functional-spatial) division of tourism potential of the Czech Republic, which was the main result of activities in creation of Proposal of new tourism regionalization of the Czech Republic. We present historic aspect of tourism potential division, explain methodology and present main results, i.e. original proposal of tourism regionalization in the form of functional-spatial delimitation of territories and functional typology of tourism resorts.
Links
WB-08-04, research and development projectName: Návrh nové rajonizace cestovního ruchu ČR
Investor: Ministry for Regional Development of the CR, The New Tourism Regionalization in the Czech Republic Draft
PrintDisplayed: 27/6/2022 05:41