VĚŽNÍK, Antonín, Hana SVOBODOVÁ and Jan ZVARA. Possible Impacts of the Common Agricultural Policy Reform on Development of Agriculture in the Jihlava District. In Geography in Czechia and Slovakia: Theory and Practice at the Onset of 21st Century. 1. vydání. Brno: Masaryk University, 2008. p. 201 - 206. ISBN 978-80-210-4600-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Possible Impacts of the Common Agricultural Policy Reform on Development of Agriculture in the Jihlava District
Name in Czech Možné dopady společné zemědělské politiky EU na rozvoj zemědělství v okrese Jihlava
Authors VĚŽNÍK, Antonín (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Hana SVOBODOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jan ZVARA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vydání. Brno, Geography in Czechia and Slovakia: Theory and Practice at the Onset of 21st Century. p. 201 - 206, 6 pp. 2008.
Publisher Masaryk University
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Earth magnetism, geodesy, geography
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/08:00028318
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-210-4600-9
Keywords in English Common agricultural policy reform; Jihlava district
Tags Common agricultural policy reform, Jihlava district
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632. Changed: 11. 4. 2012 20:55.
Abstract
The Czech Republic entered into European Union on May 1, 2004. The commitment of the Common Agricultural Policy (CAP) led to unprecedented changes in agricultural sector. This article defines the situation of agriculture in the Jihlava district and possible impacts of CAP on development af agriculture in this region.
Abstract (in Czech)
Česká republika po vstupu do EU musela přijmout všeobecné principy Společné zemědělské politky EU (CAP). Přijetí těchto základních principů všeobecně ovlivńují rozměr i význam českého zemědělství. Hlavním cílem příspěvku pak bylo především zhodnocení současného stavu zemědělství v okrese Jihlava a analýzování možných dopadů CAP na další rozvoj zemědělství v modelovém regionu.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
VEZNIK_SVOBODOVA_ZVARA_po_oprave.rtf Licence Creative Commons  File version Svobodová, H. 28. 10. 2011

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/770946/VEZNIK_SVOBODOVA_ZVARA_po_oprave.rtf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/770946/VEZNIK_SVOBODOVA_ZVARA_po_oprave.rtf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/770946/VEZNIK_SVOBODOVA_ZVARA_po_oprave.rtf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/770946/VEZNIK_SVOBODOVA_ZVARA_po_oprave.rtf?info
Uploaded/Created
Fri 28. 10. 2011 16:58, RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc., učo 241
  • a concrete person Mgr. Jan Zvara, Ph.D., učo 66297
  • a concrete person RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632
Attributes
 

VEZNIK_SVOBODOVA_ZVARA_po_oprave.rtf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/770946/VEZNIK_SVOBODOVA_ZVARA_po_oprave.rtf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/770946/VEZNIK_SVOBODOVA_ZVARA_po_oprave.rtf
File type
Rich Text Format (application/rtf)
Size
4,4 MB
Hash md5
fc30417a244e42dbac3bf01375149021
Uploaded/Created
Fri 28. 10. 2011 16:58

VEZNIK_SVOBODOVA_ZVARA_po_oprave.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/770946/VEZNIK_SVOBODOVA_ZVARA_po_oprave.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/770946/VEZNIK_SVOBODOVA_ZVARA_po_oprave.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
22,3 KB
Hash md5
3f221d19726cd1c3cfa59341112377cd
Uploaded/Created
Fri 28. 10. 2011 17:00

VEZNIK_SVOBODOVA_ZVARA_po_oprave.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/770946/VEZNIK_SVOBODOVA_ZVARA_po_oprave.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/770946/VEZNIK_SVOBODOVA_ZVARA_po_oprave.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
340,1 KB
Hash md5
2761a8fc0ee5e1ae94a3f8e07a7ac298
Uploaded/Created
Fri 28. 10. 2011 17:00
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 26. 11. 2022 14:22