Informační systém MU
VĚŽNÍK, Antonín, Hana SVOBODOVÁ and Jan ZVARA. Possible Impacts of the Common Agricultural Policy Reform on Development of Agriculture in the Jihlava District. In Geography in Czechia and Slovakia: Theory and Practice at the Onset of 21st Century. 1. vydání. Brno: Masaryk University, 2008. p. 201 - 206. ISBN 978-80-210-4600-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Possible Impacts of the Common Agricultural Policy Reform on Development of Agriculture in the Jihlava District
Name in Czech Možné dopady společné zemědělské politiky EU na rozvoj zemědělství v okrese Jihlava
Authors VĚŽNÍK, Antonín (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Hana SVOBODOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jan ZVARA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vydání. Brno, Geography in Czechia and Slovakia: Theory and Practice at the Onset of 21st Century. p. 201 - 206, 6 pp. 2008.
Publisher Masaryk University
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Earth magnetism, geodesy, geography
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/08:00028318
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-210-4600-9
Keywords in English Common agricultural policy reform; Jihlava district
Tags Common agricultural policy reform, Jihlava district
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632. Changed: 11. 4. 2012 20:55.
Abstract
The Czech Republic entered into European Union on May 1, 2004. The commitment of the Common Agricultural Policy (CAP) led to unprecedented changes in agricultural sector. This article defines the situation of agriculture in the Jihlava district and possible impacts of CAP on development af agriculture in this region.
Abstract (in Czech)
Česká republika po vstupu do EU musela přijmout všeobecné principy Společné zemědělské politky EU (CAP). Přijetí těchto základních principů všeobecně ovlivńují rozměr i význam českého zemědělství. Hlavním cílem příspěvku pak bylo především zhodnocení současného stavu zemědělství v okrese Jihlava a analýzování možných dopadů CAP na další rozvoj zemědělství v modelovém regionu.
Displayed: 24. 1. 2022 19:05