ŠAFR, Gustav. Máme požadované znalosti a dovednosti v oblasti ochrany obyvatelstva za nevojenských ohrožení? (Haven us coresponding knowlege and skill at field civil protection?). In Krizový management, INTERPROTEC 2008. Brno: UO, 2008. p. 380 - 384. ISBN 978-80-7231-510-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Máme požadované znalosti a dovednosti v oblasti ochrany obyvatelstva za nevojenských ohrožení?
Name (in English) Haven us coresponding knowlege and skill at field civil protection?
Authors ŠAFR, Gustav (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Brno, Krizový management, INTERPROTEC 2008, p. 380 - 384, 5 pp. 2008.
Publisher UO
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 30305 Occupational health
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/08:00026177
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-7231-510-9
Keywords in English civil protection ; knowlege ; skill
Tags civil protection, knowlege, Skill
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. Ing. Gustav Šafr, DrSc., učo 223595. Changed: 27/6/2008 12:43.
Abstract
V příspěvku jsou definovány použité pojmy (znalost, dovednost, ochrana obyvatelstva,nevojenské ohrožení) a uvedena příslušná legislativa. Dále jsou uvedeny zdroje a způsoby předávání cílených informací o dané problematice, zaměřené na jednotlivé skupiny obyvatelstva. V závěru je vyjádřen názor na možné způsoby a metody ověřování skutečné dosažené úrovně požadovaných znalostí a dovedností.
Abstract (in English)
Entry contains explicandum of used terms (knowledge, skill, civil defence, non-military thread) and corresponding implementing legislation. Thereinafter contains the resources and techniques of handover the information about given problems, targeted to individual groups of population. Susceptible ways and methods for verification of the existing level required knowledge and skill are given at the end.
Links
MSM0021622418, plan (intention)Name: DYNAMICKÁ GEOVIZUALIZACE V KRIZOVÉM MANAGEMENTU
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Dynamic Geovisualisation in Crises Management
PrintDisplayed: 30/6/2022 09:20