ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Bezdomovství - netradiční psychologický fenomén (Homelessness - nontraditional psychological phenomenon). In Psychológia práce a organizácie 2008. Košice: SAV Košice, Fakulta managementu Prešov, 2008, p. 52-59, 7 pp. ISBN 978-80-969628-9-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Bezdomovství - netradiční psychologický fenomén
Name (in English) Homelessness - nontraditional psychological phenomenon
Authors ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Košice, Psychológia práce a organizácie 2008, p. 52-59, 7 pp. 2008.
Publisher SAV Košice, Fakulta managementu Prešov
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/08:00033638
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-969628-9-1
Keywords in English homeless person; homelessness; poverty; social exclusion; types; causes and consequences of homelessness
Tags homeless person, homelessness, poverty, social exclusion, types
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc., učo 318. Changed: 12/10/2009 13:24.
Abstract
Článek pojednává o důsledcích extrémního sociálního vyloučení jímž je bezdomovství. Zabývá se definicí fenoménu bezdomovství, která vychází ze sedmistupňové typologie bezdomovství a vyloučení z domova zpracované Evropskou federací národních služeb pracujících s bezdomovci. Blíže charakterizuje skupinu zjevných lidí bez domova, skrytých bezdomovců a skupinu potencionálních. Uvádí výsledky výzkumu individuálního hodnocení kvality života 22 bezdomovců metodou SEIQol. V závěru specifikuje spouštěcí mechanismy a rizikové faktory bezdomovství. Předkládá možné preventivní strategie blíže rozpracované a zavedené v prostředí měst Velké Británie.
Abstract (in English)
The article analyses the consequences of extreme social exclusion - homelessness. It discusses the definition of the homelessness phenomenon, which is based on the 7-degree typology of homelessness and exclusion from home processed by the European Federation of National Services that works with the homeless people. In closer detail it characterizes a group of visible people without homes, hidden homeless people and potential ones. It presents the results of a research into the individual evaluation of life quality of 22 homeless people by the SEIQol method. At the end it specifies the triggering mechanisms and risk factors of homelessness. It also present available preventive strategies that were elaborated and introduced in the environment of British cities.
PrintDisplayed: 22/7/2024 12:28