SCHWARZ, Daniel a Tomáš KAŠPÁREK. Spatial Deformation Model With The Use Of Wavelet Thresholding For Nonlinear Multimodal Registration. In Analysis of Biomedical Signals and Images - Proceedings of 19th Biennal International Eurasip Conference BIOSIGNAL 2008. Brno: VUTIUM Press, 2008. s. 1-3. ISBN 978-80-214-3612-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Spatial Deformation Model With The Use Of Wavelet Thresholding For Nonlinear Multimodal Registration
Název česky Prostorový deformační model založený na vlnkovém prahování pro pružnou multimodální registraci
Autoři SCHWARZ, Daniel a Tomáš KAŠPÁREK.
Vydání Brno, Analysis of Biomedical Signals and Images - Proceedings of 19th Biennal International Eurasip Conference BIOSIGNAL 2008, od s. 1-3, 3 s. 2008.
Nakladatel VUTIUM Press
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-80-214-3612-1
UT WoS 000303717200038
Klíčová slova anglicky image analysis;image registration;wavelet transformation
Štítky Image analysis, image registration, wavelet transformation
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D., učo 195581. Změněno: 2. 7. 2008 15:57.
Anotace
A transformation model is one of the essential blocks in almost any registration algorithm. Here, a spatial deformation model which combines smoothing by wavelet thresholding and Gaussian filtering is proposed for nonlinear registration. The algorithm is evaluated on 2-D multimodal image data - MRI images from standard Simulated Brain Database.
Anotace česky
Model geometrické transformac je jedním ze základních stavebních bloků jakékoliv metody obrazové registrace. Prostorový deformační model, který kombinuje vyhlazování pomocí vlnkového prahování s gaussovskou filtrací je zde navržen pro nelineární registraci.
Návaznosti
GP102/07/P263, projekt VaVNázev: Nelineární multimodální registrace pro automatickou morfometrii obrazů mozku z MRI založenou na anatomicky omezených prostorových deformacích
Investor: Grantová agentura ČR, Postdoktorské projekty
VytisknoutZobrazeno: 17. 4. 2021 14:47