DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra. Základní modely demokratických systémů : komparace politických systémů. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2008. 255 s. ISBN 9788024513577.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Základní modely demokratických systémů : komparace politických systémů
Authors DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra.
Edition Vyd. 1. V Praze, 255 s. 2008.
Publisher Oeconomica
Other information
ISBN 9788024513577
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 21/11/2022 04:47.
PrintDisplayed: 8/2/2023 23:45