Informační systém MU
MUSILOVÁ, Naďa a Milan GELNAR. Monogeneans (Dactylogyridae: Ancyrocephalinae) from the gills of Characid fishes from West Africa. In Helminthological Days 2006-2008. Book of Abstracts. Brno: Masaryk University, Brno. s. 91. ISBN 978-80-210-4689-4. 2008.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Monogeneans (Dactylogyridae: Ancyrocephalinae) from the gills of Characid fishes from West Africa
Název česky Monogenea ryb řádu Characiformes ze Západní Afriky
Autoři MUSILOVÁ, Naďa (203 Česká republika) a Milan GELNAR (203 Česká republika, garant).
Vydání Brno, Helminthological Days 2006-2008. Book of Abstracts. s. 91-91, 2008.
Nakladatel Masaryk University, Brno
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/08:00028412
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-210-4689-4
Klíčová slova anglicky Monogenea; Dactylogyridae; Characiformes; West Africa; Senegal
Štítky Characiformes, Monogenea, Monogenea, Characiformes, West Africa, West Africa
Změnil Změnila: Mgr. Naďa Musilová, Ph.D., učo 42175. Změněno: 9. 2. 2010 15:18.
Anotace
V rámci studie druhové diverzity monogeneí sladkovodních ryb řádu Characiformes ze západní Afriky bylo standardní parazitologickou pitvou vyšetřeno pět druhů ryb čeledi Alestidae (Alestes baremoze, Brycinus leuciscus, Brycinus nurse, Hydrocynus brevis, Rhabdalestes septentrionalis), čtyři zástupci čeledi Citharinidae (Citharinus citharus, Distichodus rostratus, Nanocharax ansorgii, Paradistichodus dimidiatus) a jediný zástupce čeledi Hepsetidae (Hepsetus odoe). Ryby byly odloveny zátahovou sítí a tenaty v řece Gambii a jí přilehlých márech v Národním Parku Niokolo Koba státu Senegal. Monogenea nasbírána ze žaber čerstvě usmrcených hostitelů byla fixována GAPem (směs glycerolu a amonium pikrátu). Morfometrie sklerotizovaných částí haptoru a reprodukčních orgánů zjištěných druhů monogeneí byla studována světelným mikroskopem s fázovým kontrastem (Olympus BX50) a digitální analýzou obrazu (Image Pro Plus, Media Cybernetics, USA). U těchto characidních druhů ryb byla pozorována monogenea (Dactylogyridae, Ancyrocephalinae) v zastoupení čtyř rodů Annulotrema (A. elongata Paperna & Thurston, 1969 from Alestes baremoze; A. longipenis Paperna, 1969, A. nili Paperna, 1973, A. pikei (Price, Peebles & Bamford, 1969) Paperna, 1979 from Hydrocynus brevis; A. robusta Paperna, 1969 from Brycinus leuciscus; A. alestesnursi Paperna, 1973, A. delta Paperna, 1973, Annulotrema sp. from Brycinus nurse; Annulotrema sp. from Rhabdalestes septentrionalis; A. biaensis N Douba, Pariselle & Euzet, 1997, A. hepseti Paperna & Thurston, 1969 from Hepsetus odoe); Afrocleidodiscus (Afrocleidodiscus n.sp. from Hydrocynus brevis); Characidotrema (Ch. nursei Ergens, 1973 from Brycinus leuciscus; Ch. brevipenis Paperna, 1969, Ch. zelotes Kritsky, Kulo & Boeger 1987 from Brycinus nurse) a Nanotrema (N. citharini Paperna, 1969, Nanotrema sp. from Citharinus citharus).
Anotace česky
V rámci studie druhové diverzity monogeneí sladkovodních ryb řádu Characiformes ze západní Afriky bylo standardní parazitologickou pitvou vyšetřeno pět druhů ryb čeledi Alestidae (Alestes baremoze, Brycinus leuciscus, Brycinus nurse, Hydrocynus brevis, Rhabdalestes septentrionalis), čtyři zástupci čeledi Citharinidae (Citharinus citharus, Distichodus rostratus, Nanocharax ansorgii, Paradistichodus dimidiatus) a jediný zástupce čeledi Hepsetidae (Hepsetus odoe). Ryby byly odloveny zátahovou sítí a tenaty v řece Gambii a jí přilehlých márech v Národním Parku Niokolo Koba státu Senegal. Monogenea nasbírána ze žaber čerstvě usmrcených hostitelů byla fixována GAPem (směs glycerolu a amonium pikrátu). Morfometrie sklerotizovaných částí haptoru a reprodukčních orgánů zjištěných druhů monogeneí byla studována světelným mikroskopem s fázovým kontrastem (Olympus BX50) a digitální analýzou obrazu (Image Pro Plus, Media Cybernetics, USA). U těchto characidních druhů ryb byla pozorována monogenea (Dactylogyridae, Ancyrocephalinae) v zastoupení čtyř rodů Annulotrema (A. elongata Paperna & Thurston, 1969 from Alestes baremoze; A. longipenis Paperna, 1969, A. nili Paperna, 1973, A. pikei (Price, Peebles & Bamford, 1969) Paperna, 1979 from Hydrocynus brevis; A. robusta Paperna, 1969 from Brycinus leuciscus; A. alestesnursi Paperna, 1973, A. delta Paperna, 1973, Annulotrema sp. from Brycinus nurse; Annulotrema sp. from Rhabdalestes septentrionalis; A. biaensis N Douba, Pariselle & Euzet, 1997, A. hepseti Paperna & Thurston, 1969 from Hepsetus odoe); Afrocleidodiscus (Afrocleidodiscus n.sp. from Hydrocynus brevis); Characidotrema (Ch. nursei Ergens, 1973 from Brycinus leuciscus; Ch. brevipenis Paperna, 1969, Ch. zelotes Kritsky, Kulo & Boeger 1987 from Brycinus nurse) a Nanotrema (N. citharini Paperna, 1969, Nanotrema sp. from Citharinus citharus).
Návaznosti
IAA6093404, projekt VaVNázev: Druhová diversita a ekologie vybraných skupin obratlovců západní Afriky
Investor: Akademie věd ČR, Druhová diversita a ekologie vybraných skupin obratlovců západní Afriky
MSM0021622416, záměrNázev: Diverzita biotických společenstev a populací: kauzální analýza variability v prostoru a čase
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Diverzita biotických společenstev: kauzální analýza variability v prostoru a čase
Zobrazeno: 17. 4. 2024 18:40