Informační systém MU
MUSILOVÁ, Naďa and Milan GELNAR. Monogeneans (Dactylogyridae: Ancyrocephalinae) from the gills of Characid fishes from West Africa. In Helminthological Days 2006-2008. Book of Abstracts. Brno: Masaryk University, Brno. p. 91. ISBN 978-80-210-4689-4. 2008.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Monogeneans (Dactylogyridae: Ancyrocephalinae) from the gills of Characid fishes from West Africa
Name in Czech Monogenea ryb řádu Characiformes ze Západní Afriky
Authors MUSILOVÁ, Naďa (203 Czech Republic) and Milan GELNAR (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Brno, Helminthological Days 2006-2008. Book of Abstracts. p. 91-91, 2008.
Publisher Masaryk University, Brno
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/08:00028412
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-210-4689-4
Keywords in English Monogenea; Dactylogyridae; Characiformes; West Africa; Senegal
Tags Characiformes, Monogenea, Monogenea, Characiformes, West Africa, West Africa
Changed by Changed by: Mgr. Naďa Musilová, Ph.D., učo 42175. Changed: 9/2/2010 15:18.
Abstract
V rámci studie druhové diverzity monogeneí sladkovodních ryb řádu Characiformes ze západní Afriky bylo standardní parazitologickou pitvou vyšetřeno pět druhů ryb čeledi Alestidae (Alestes baremoze, Brycinus leuciscus, Brycinus nurse, Hydrocynus brevis, Rhabdalestes septentrionalis), čtyři zástupci čeledi Citharinidae (Citharinus citharus, Distichodus rostratus, Nanocharax ansorgii, Paradistichodus dimidiatus) a jediný zástupce čeledi Hepsetidae (Hepsetus odoe). Ryby byly odloveny zátahovou sítí a tenaty v řece Gambii a jí přilehlých márech v Národním Parku Niokolo Koba státu Senegal. Monogenea nasbírána ze žaber čerstvě usmrcených hostitelů byla fixována GAPem (směs glycerolu a amonium pikrátu). Morfometrie sklerotizovaných částí haptoru a reprodukčních orgánů zjištěných druhů monogeneí byla studována světelným mikroskopem s fázovým kontrastem (Olympus BX50) a digitální analýzou obrazu (Image Pro Plus, Media Cybernetics, USA). U těchto characidních druhů ryb byla pozorována monogenea (Dactylogyridae, Ancyrocephalinae) v zastoupení čtyř rodů Annulotrema (A. elongata Paperna & Thurston, 1969 from Alestes baremoze; A. longipenis Paperna, 1969, A. nili Paperna, 1973, A. pikei (Price, Peebles & Bamford, 1969) Paperna, 1979 from Hydrocynus brevis; A. robusta Paperna, 1969 from Brycinus leuciscus; A. alestesnursi Paperna, 1973, A. delta Paperna, 1973, Annulotrema sp. from Brycinus nurse; Annulotrema sp. from Rhabdalestes septentrionalis; A. biaensis N Douba, Pariselle & Euzet, 1997, A. hepseti Paperna & Thurston, 1969 from Hepsetus odoe); Afrocleidodiscus (Afrocleidodiscus n.sp. from Hydrocynus brevis); Characidotrema (Ch. nursei Ergens, 1973 from Brycinus leuciscus; Ch. brevipenis Paperna, 1969, Ch. zelotes Kritsky, Kulo & Boeger 1987 from Brycinus nurse) a Nanotrema (N. citharini Paperna, 1969, Nanotrema sp. from Citharinus citharus).
Abstract (in Czech)
V rámci studie druhové diverzity monogeneí sladkovodních ryb řádu Characiformes ze západní Afriky bylo standardní parazitologickou pitvou vyšetřeno pět druhů ryb čeledi Alestidae (Alestes baremoze, Brycinus leuciscus, Brycinus nurse, Hydrocynus brevis, Rhabdalestes septentrionalis), čtyři zástupci čeledi Citharinidae (Citharinus citharus, Distichodus rostratus, Nanocharax ansorgii, Paradistichodus dimidiatus) a jediný zástupce čeledi Hepsetidae (Hepsetus odoe). Ryby byly odloveny zátahovou sítí a tenaty v řece Gambii a jí přilehlých márech v Národním Parku Niokolo Koba státu Senegal. Monogenea nasbírána ze žaber čerstvě usmrcených hostitelů byla fixována GAPem (směs glycerolu a amonium pikrátu). Morfometrie sklerotizovaných částí haptoru a reprodukčních orgánů zjištěných druhů monogeneí byla studována světelným mikroskopem s fázovým kontrastem (Olympus BX50) a digitální analýzou obrazu (Image Pro Plus, Media Cybernetics, USA). U těchto characidních druhů ryb byla pozorována monogenea (Dactylogyridae, Ancyrocephalinae) v zastoupení čtyř rodů Annulotrema (A. elongata Paperna & Thurston, 1969 from Alestes baremoze; A. longipenis Paperna, 1969, A. nili Paperna, 1973, A. pikei (Price, Peebles & Bamford, 1969) Paperna, 1979 from Hydrocynus brevis; A. robusta Paperna, 1969 from Brycinus leuciscus; A. alestesnursi Paperna, 1973, A. delta Paperna, 1973, Annulotrema sp. from Brycinus nurse; Annulotrema sp. from Rhabdalestes septentrionalis; A. biaensis N Douba, Pariselle & Euzet, 1997, A. hepseti Paperna & Thurston, 1969 from Hepsetus odoe); Afrocleidodiscus (Afrocleidodiscus n.sp. from Hydrocynus brevis); Characidotrema (Ch. nursei Ergens, 1973 from Brycinus leuciscus; Ch. brevipenis Paperna, 1969, Ch. zelotes Kritsky, Kulo & Boeger 1987 from Brycinus nurse) a Nanotrema (N. citharini Paperna, 1969, Nanotrema sp. from Citharinus citharus).
Links
IAA6093404, research and development projectName: Druhová diversita a ekologie vybraných skupin obratlovců západní Afriky
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Species diversity and ecology of selected West African vertebrates
MSM0021622416, plan (intention)Name: Diverzita biotických společenstev a populací: kauzální analýza variability v prostoru a čase
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Diversity of Biotic Communities and Populations: Causal Analysis of variation in space and time
Displayed: 12/4/2024 13:24