DIVIZIA, Paolo. Appunti di stemmatica comparata. Studi e Problemi di Critica Testuale. Pisa: Fabrizio Serra Editore, 2009, roč. 78, č. 1, s. 29-48. ISSN 0049-2361.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Appunti di stemmatica comparata
Název česky Poznámky ke srovnávací stemmatice
Název anglicky Notes on a stemmatic compared
Autoři DIVIZIA, Paolo (380 Itálie, garant, domácí).
Vydání Studi e Problemi di Critica Testuale, Pisa, Fabrizio Serra Editore, 2009, 0049-2361.
Další údaje
Originální jazyk italština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Itálie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Fabrizio Serra Editore
Kód RIV RIV/00216224:14210/09:00033706
Organizační jednotka Filozofická fakulta
UT WoS 000266882000003
Klíčová slova česky textova kritika; rukopisy; filologie
Klíčová slova anglicky philology; stemmatics; clusters; manuscripts
Štítky Clusters, kontrola_RIV, manuscripts, Philology, stemmatics
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 9. 10. 2019 22:29.
Anotace
In filologia italiana le opere che compaiono nei manoscritti miscellanei vengono di solito trattate separatamente. Un nuovo approccio metodologico che prenda in considerazione le serie ricorrenti di opere nei manoscritti puo dare migliori risultati: un maggior numero di testimoni, individuazione di manoscritti interpositi perduti, un testo piu esteso su cui basare lo stessa codicum, e talvolta delle prove per retrodatare un testo.
Anotace česky
V italské textové kritice jsou díla obsažená ve smíšených rukopisných kodexech zpravidla posuzována odděleně. Nový metodologický přístup, který bere v úvahu celé série děl obsažených v rukopisech, může vést k lepším výsledkům: větší počet dokumentů, zjištění chybějících částí rukopisu, rozsáhlejší text, podle něhož lze určit stemma codicum, někdy též důkazy pro zpětné datování textů.
Anotace anglicky
Works that appear in miscellaneous manuscripts are usually dealt with separately in Italian philology. An new approach that takes into account recurring clusters of works in manuscripts, can provide better results: a higher number of witnesses, discovery of interposite witnesses wanting, a longer text to build a stemma on, sometimes can provide arguments for earlier datation of a text.
Návaznosti
MSM0021622435, záměrNázev: Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních
VytisknoutZobrazeno: 9. 12. 2022 01:06