BARTOŠEK, Miroslav and Vlastimil KREJČÍŘ. Jak se dělá digitální matematická knihovna (How to build a digital mathematics library). In Automatizace knihovnických procesů - 11. Praha: ČVUT, 2007. p. 55-63, 9 pp. ISBN 978-80-01-03691-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jak se dělá digitální matematická knihovna
Name in Czech Jak se dělá digitální matematická knihovna
Name (in English) How to build a digital mathematics library
Authors BARTOŠEK, Miroslav and Vlastimil KREJČÍŘ.
Edition Praha, Automatizace knihovnických procesů - 11. p. 55-63, 9 pp. 2007.
Publisher ČVUT
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Webová verze sborníku
Organization unit Institute of Computer Science
ISBN 978-80-01-03691-4
Keywords in English digitization; mathematics digital library; metadata; metadata editor; DSpace
Tags digitization, DSpace, mathematics digital library, metadata, metadata editor, RIVNE
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Marta Novotná Buršíková, učo 15689. Changed: 22/4/2011 14:37.
Abstract
Článek přibližuje postupy a řešení projektu České digitální matematické knihovny (DML-CZ), v jehož rámci jsou zkoumány a vyvíjeny technologie pro digitalizaci matematických textů. Ty jsou pak následně aplikovány při vytváření digitální matematické knihovny. V úvodu je uveden rámcový postup při tvorbě DML-CZ, a poté jsou podrobněji popsány jeho dvě finální fáze: (a) vytváření digitálních článků a jejich metadat s využitím Metadatového editoru vyvinutého na ÚVT MU, (b) implementace digitální knihovny DML-CZ s využitím volně dostupného repozitářového systému DSpace.
Abstract (in English)
Approaches and solutions used in the Czech digital mathematics library project are presented. (The DML-CZ project is aimed at researching and implementing techniques for mathematics digitization). A general DML-CZ workflow is introduced and then its last two stages are described: (a) building digital articles and their metadata using the Metadata Editor, (b) implementing the end-user DML-CZ digital library using the open source DSpace software.
Links
1ET200190513, research and development projectName: DML-CZ: Česká digitální matematická knihovna
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Information society (National programme of research)
PrintDisplayed: 27/5/2020 16:00