BARTOŠEK, Miroslav. Česká digitální matematická knihovna (Czech digital mathematics library). In INFORUM 2008: 14. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha: Albertina icome Praha, 2008. 11 pp. ISSN 1801-2213.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Česká digitální matematická knihovna
Name in Czech Česká digitální matematická knihovna
Name (in English) Czech digital mathematics library
Authors BARTOŠEK, Miroslav.
Edition Praha, INFORUM 2008: 14. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, 11 pp. 2008.
Publisher Albertina icome Praha
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Documentation, librarianship, work with information
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Computer Science
ISSN 1801-2213
Keywords in English digitization; mathematics digital library; metadata; metadata editor; DSpace
Tags digitization, DSpace, mathematics digital library, metadata, metadata editor
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Miroslav Bartošek, CSc., učo 930. Changed: 11. 4. 2012 09:05.
Abstract
Česká digitální matematická knihovna DML-CZ zpřístupňuje na Internetu matematickou literaturu mezinárodní úrovně vytvořenou na území České republiky od 19. století. Jedná se především o matematické časopisy, ale také vybrané monografie a sborníky konferencí. Na projektu DML-CZ spolupracuje Akademie věd ČR, Masarykova univerzita v Brně a Karlova univerzita v Praze. Projekt je součástí aktivit směřujících k vytvoření Světové digitální matematické knihovny. Článek se zaměřuje na tři aspekty České matematické digitální knihovny: nejprve je stručně představena koncepce DML-CZ a její obsah; v druhé části je naznačen postup při zpracování digitalizovaných tištěných dokumentů s využitím Metadatového editoru – nástroje vyvinutého v průběhu řešení projektu; ve třetí části je ukázána vlastní digitální knihovna vybudovaná nad open-source systémem DSpace.
Abstract (in English)
The Czech Digital Mathematics Library DML-CZ presents on the Internet the relevant mathematical literature published throughout history in the Czech lands (since the 19th century). It involves mainly mathematical journals of international standing, but selected monographs and proceedings are also included. The DML-CZ is created in co-operation of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Masaryk university in Brno and Charles university in Prague. The project is part of the World Digital Mathematics Library initiative. The paper covers three aspects of the DML-CZ: (a) content and services of the digital library, (b) metadata editor - a tool implemented in the project for creation of structure and metadata of digitized objects (structure, administrative and descriptive metadata, lists of references, autority records, etc.), (c) end-user digital library build using the open-source system DSpace.
Links
1ET200190513, research and development projectName: DML-CZ: Česká digitální matematická knihovna
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, DML-CZ: Czech Digital Mathematical Library
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Článek Článek publikovaný v on-line sborníku konference Licence Creative Commons  File version Bartošek, M. 11. 4. 2012

Properties

Name
Článek
Description
Článek publikovaný v on-line sborníku konference
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/773190/bartosek-inforum2008.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/773190/bartosek-inforum2008.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/773190/bartosek-inforum2008.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/773190/bartosek-inforum2008.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 11. 4. 2012 09:05, RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Miroslav Bartošek, CSc., učo 930
Attributes
 

bartosek-inforum2008.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/773190/bartosek-inforum2008.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/773190/bartosek-inforum2008.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
5,6 MB
Hash md5
d8735c3c9fc155a7397bbb678ef67c8e
Uploaded/Created
Wed 11. 4. 2012 09:05

bartosek-inforum2008.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/773190/bartosek-inforum2008.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/773190/bartosek-inforum2008.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
16,3 KB
Hash md5
9625ed72acbea5a91975984d0157e957
Uploaded/Created
Wed 11. 4. 2012 09:08
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 7. 10. 2022 11:48