BARTOŠEK, Miroslav, Petr KOVÁŘ and Martin ŠÁRFY. DML-CZ Metadata Editor. In Towards Digital Mathematics Library. Brno: Masaryk University, 2008. p. 139-151. ISBN 978-80-210-4658-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name DML-CZ Metadata Editor
Name in Czech Metadatový editor DML-CZ
Authors BARTOŠEK, Miroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Petr KOVÁŘ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Martin ŠÁRFY (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Brno, Towards Digital Mathematics Library. p. 139-151, 13 pp. 2008.
Publisher Masaryk University
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Documentation, librarianship, work with information
Country of publisher United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14610/08:00024237
Organization unit Institute of Computer Science
ISBN 978-80-210-4658-0
UT WoS 000268021000015
Keywords in English digitization of mathematics; digital library; metadata; tools
Tags digital library, digitization of mathematics, metadata, rivok, tools
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Marta Novotná Buršíková, učo 15689. Changed: 29. 3. 2012 15:00.
Abstract
The aim of the DML-CZ project (2005-2009, Czech Academy of Sciences, Masaryk University in Brno, Charles University in Prague, Czech Republic) is to investigate, develop and apply techniques, methods and tools that would allow the creation of the Czech Digital Mathematics Library. The most important tool developed and used in the course of the project is the Metadata Editor: a complex web-based system supporting all essential steps in the development of the article oriented digital library: integration of scanned pages (journals, proceedings, monographs) into hierarchical structures, article building, detailed metadata description up to the level of articles and book chapters, article bibliography references processing and linking, name authority management, inclusion of borndigital material, automated metadata verification, and generation of the resulting PDF papers. The rights management in combination with the remote access enable to distribute the work of a digital library among many people with different levels of expertise. Building a library of more than 15,000 articles proved the soundness of the Metadata Editor architecture and implementation. An overview of the system architecture and functionality is briefly revealed in our paper.
Abstract (in Czech)
Cílem projektu DML-CZ (2005-2009, Akademie věd ČR, Masarykova univerzita, Karlova univerzita v Praze) je výzkum, vývoj a aplikace technologií, metod a nástrojů pro tvorbu České digitální matematické knihovny. Nejdůležitejším nástrojem, který byl v rámci projektu vyvinut a je hojně využíván, je Metadatový editor - rozsáhlá webová aplikace podporující všechny podstatné kroky při tvorbě článkově orientované digitální knihovny: integraci stránkových skenů (časopisů, sborníků a knih) do hierarchicky uspořádanách struktur, vytváření článků, tvorbu podrobných metadatových záznamů až po úroveň článků a knižních kapitol, zpracování bibliografických odkazů a jejich provázání na online matematické referenční databáze, správu jmenných autorit, zařazování materiálů vytvořených v digitální podobě, automatizované kontroly metadat, a generování článkových PDF. Správa přístupových práv spolu se vzdáleným přístupem umožňují rozdělit práce na digitální knihovně mezi řadu pracovníků s různými úrovněmi expertních znalostí. Kvalitu návrhu a implementace Metadatového editoru prověřily dosavadní práce na digitální knihovně, která obsahuje v současnosti již přes 15 000 digitálních článků. V předložené práci je stručně popsána systémová architektura a funkcionalita Metadatového editoru DML-CZ.
Links
1ET200190513, research and development projectName: DML-CZ: Česká digitální matematická knihovna
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, DML-CZ: Czech Digital Mathematical Library
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
mkm-editor.pdf Licence Creative Commons  File version Bartošek, M. 29. 6. 2011

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/773195/mkm-editor.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/773195/mkm-editor.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/773195/mkm-editor.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/773195/mkm-editor.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 29. 6. 2011 14:12, RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Martin Šárfy, učo 39210
  • a concrete person Petr Kovář, učo 4295
  • a concrete person RNDr. Miroslav Bartošek, CSc., učo 930
Attributes
 

mkm-editor.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/773195/mkm-editor.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/773195/mkm-editor.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1,3 MB
Hash md5
95d71c4a4a6b1c77944565fa21529be0
Uploaded/Created
Wed 29. 6. 2011 14:12

mkm-editor.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/773195/mkm-editor.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/773195/mkm-editor.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
25,4 KB
Hash md5
6e3fb5e5e12c80a4b0822208beacef4b
Uploaded/Created
Wed 29. 6. 2011 14:17
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 29. 11. 2022 01:09