Informační systém MU
HRDLIČKA, Aleš, Lubomír PROKEŠ, Veronika KONEČNÁ, Karel NOVOTNÝ, Viktor KANICKÝ and Vítězslav OTRUBA. Surface mapping of archaeological objects using laser ablation inductively coupled plasma mass spectroscopy (LA-ICP-MS) and double pulse laser induced breakdown spectroscopy (LIBS). In 9th European Workshop on Laser Ablation in Elemental and Isotopic Analysis. Praha: Centre for Geobiology at University of Bergen, 2008, p. 44.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Surface mapping of archaeological objects using laser ablation inductively coupled plasma mass spectroscopy (LA-ICP-MS) and double pulse laser induced breakdown spectroscopy (LIBS)
Name in Czech Mapování povrchů archeologických objektů pomocí laserové ablace ve spojení s hmotnostní spektrometrií indukčně vázaného plazmatu (LA-ICP-MS) a spektrometrie laserem buzeného plazmatu (LIBS) v dvoupulzním uspořádání
Authors HRDLIČKA, Aleš, Lubomír PROKEŠ, Veronika KONEČNÁ, Karel NOVOTNÝ, Viktor KANICKÝ and Vítězslav OTRUBA.
Edition Praha, 9th European Workshop on Laser Ablation in Elemental and Isotopic Analysis, p. 44-44, 2008.
Publisher Centre for Geobiology at University of Bergen
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10406 Analytical chemistry
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Science
Keywords in English surface mapping; LA-ICP-MS; LIBS; archaeological objects
Tags archaeological objects, LA-ICP-MS, LIBS, surface mapping
Changed by Changed by: doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D., učo 17748. Changed: 24/7/2008 16:34.
Abstract
Local analysis of histological structures is often used in medicine, environmental science, anthropology and paleonthology. Mapping of elemental composition of bone and tooth cuts filled with polyester resin was carried out using a LA-ICP-MS device (UP 213 New Wave and Agilent 7500ce ICP-MS). On the opposite, LIBS is potentially more portable but not as sensitive as LA-ICP-MS. This had lead to experiments which compared these techniques. To ensure maximum lateral resolution at acceptable level of atomic emission intensities a double pulse LIBS was employed.
Abstract (in Czech)
Lokální analýza histologických struktur je často používána jak v medicíně, tak v environmentální oblasti, antropologii nebo paleontologii. Mapování prvkového složení řezů kostí a zubů zalitých v polyesterové pryskyřici bylo prováděno pomocí zařízení LA-ICP-MS (UP 213 New Wave a Agilent 7500ce ICP-MS). Druhá, méně citlivá technika spektrometrie laserem buzeného plazmatu LIBS, má na druhé straně výhodu možnosti konstrukce malých přenosných zařízení. Tento fakt vedl k experimentům porovnávajícím obě tyto techniky. Pro zajištění maximálního laterálního rozlišení při zachování přijatelných intenzit záření byla použita LIBS technika v dvoupulsním režimu.
Links
MSM0021622411, plan (intention)Name: Studium a aplikace plazmochemických reakcí v neizotermickém nízkoteplotním plazmatu a jeho interakcí s povrchem pevných látek
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Study and application of plasma chemical reactions in non-isothermic low temperature plasma and its interaction with solid surface
Displayed: 20/7/2024 05:25