Informační systém MU
HUBL, Richard and Václav TOUŠEK. Commuting and migration in the largest agglomerations of the Czech republic after 1989 with emphasis on the Brno agglomeration (COMMUTING AND MIGRATION IN THE LARGEST AGGLOMERATIONS OF THE CZECH REPUBLIC AFTER 1989 WITH EMPHASIS ON THE BRNO AGGLOMERATION). In On Some Migration and Development Issues - Collection of Papers Presented at the Conference "Migration and Development" - Ostrava 4th-5th September 2007. 1st ed. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. p. 66-81. ISBN 978-80-7368-442-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Commuting and migration in the largest agglomerations of the Czech republic after 1989 with emphasis on the Brno agglomeration
Name in Czech Migrace a dojížďka za prací po roce 1989 v největších aglomeracích České republiky s důrazem na brněnskou aglomeraci
Authors HUBL, Richard (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Václav TOUŠEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Ostrava, On Some Migration and Development Issues - Collection of Papers Presented at the Conference "Migration and Development" - Ostrava 4th-5th September 2007, p. 66-81, 16 pp. 2008.
Publisher Ostravská univerzita v Ostravě
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Earth magnetism, geodesy, geography
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/08:00050689
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-7368-442-6
Keywords in English commuting;migration;agglomeration;Brno city;hinterland
Tags agglomeration, Brno City, commuting, hinterland, migration, Pb, rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., učo 2610. Changed: 31/3/2012 12:47.
Abstract
The authors delimited four zones of Brno hinterland using analysis of labour commuting to Brno in 1991 and 2001 and data on migration in 1991-2004. They arrived at the conclusion that the hinterland expands, particularly due to weakening of labour function of micro regional centres in the distance of 20-50 km from Brno. They argue that expansion of the hinterland is significantly caused by firms with foreign capital located in industrial zones and the Czech Technological Park. As regards migration, it is probable that the city of Brno will gain more population by means of migration in future; this prediction is also supported by the latest statistical data concerning current residential construction in the city. Nevertheless, the migration turnover between Brno and the municipalities of the first and second hinterland zone will remain quite high since the sub-urbanisation process is not finished.
Abstract (in Czech)
Na základě analýzy dat o dojížďce za prací v letech 1991 a 2001 a dat o migraci v období 1991-2004 vymezili autoři v zázemí Brna 4 koncentrické zóny. Dospěli k závěru, že zázemí Brna expanduje, a to zejména z důvodu oslabování pracovní funkce mikroregionálníéch center ve vzdálenosti 20-50 km od jádra aglomerace. Z hlediska migrace bude v budoucích letech saldo Brna kladné, což je podporováno aktuálními statistickými daty, která berou v potaz i další probíhající bytovou výstavbu. Migrační obrat mezi Brnem a obcemi v 1. a 2. zóně jeho zázemí zůstane i nadále vysoký, neboť suburbanizační proces není v tomoto případě ještě zcela dokončen.
Links
WB-29-04, research and development projectName: Venkovský prostor a jeho oživení - specifické místní zdroje a možnosti jejich využití a specifické místní problémy a možnosti jejich řešení - aplikace v regionu NUTS 2 Jihovýchod
Displayed: 7/5/2021 05:30