Informační systém MU
GRYCOVÁ, Lenka, Dagmar HULOVÁ, Lukáš MAIER, Stanislav STANDARA, Marek NEČAS, Filip LEMIÉRE, Radovan KAREŠ, Jiří DOSTÁL a Radek MAREK. Covalent bonding of azoles to quaternary protoberberine alkaloids. Magnetic Resonance in Chemistry. John Wiley & Sons, 2008, roč. 46, č. 12, s. 1127-1134. ISSN 0749-1581. doi:10.1002/mrc.2325.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Covalent bonding of azoles to quaternary protoberberine alkaloids
Název česky Kovalentní vazba azolů na kvartérní protoberberinové alkaloidy
Autoři GRYCOVÁ, Lenka (203 Česká republika, domácí), Dagmar HULOVÁ (203 Česká republika), Lukáš MAIER (203 Česká republika), Stanislav STANDARA (203 Česká republika, domácí), Marek NEČAS (203 Česká republika, domácí), Filip LEMIÉRE (56 Belgie), Radovan KAREŠ (203 Česká republika, domácí), Jiří DOSTÁL (203 Česká republika, domácí) a Radek MAREK (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Magnetic Resonance in Chemistry, John Wiley & Sons, 2008, 0749-1581.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10401 Organic chemistry
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW DOI: 10.1002/mrc.2325
Impakt faktor Impact factor: 1.443
Kód RIV RIV/00216224:14110/08:00024854
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1002/mrc.2325
UT WoS 000261163000006
Klíčová slova česky NMR; 1H; 13C; 15N; berberin; palmatin; koptisin; protoberberiny; alkaloidy; nukleofilní adice; X-ray difrakce
Klíčová slova anglicky NMR; 1H; 13C; 15N; berberine; palmatine; coptisine; protoberberine alkaloid; nucleophilic addition; X-ray diffraction
Štítky 13C, 15N, 1H, berberine, coptisine, NMR, nucleophilic addition, palmatine, protoberberine alkaloid, X-ray diffraction
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D., učo 381. Změněno: 17. 6. 2013 14:45.
Anotace
Adducts of the quaternary protoberberine alkaloids (QPA) berberine, palmatine, and coptisine were prepared with nucleophiles derived from pyrrole, pyrazole, imidazole, and 1,2,4-triazole. The products, 8-substituted 7,8-dihydroprotoberberines, were identified by mass spectrometry and 1D and 2D NMR spectroscopy, including 1H-15N shift correlations at natural abundance. In addition, two adducts of QPA with chloroform and methanethiolate were characterized by using NMR data. Single-crystal X-ray structures of 8-pyrrolyl-7,8-dihydroberberine, 8-pyrazolyl-7,8-dihydroberberine, and 8-imidazolyl-7,8-dihydroberberine are also presented.
Anotace česky
Příprava, NMR a RTG studie 8-substituovaných 7,8-dihydroprotoberberinů s kovalentně navázaným pyrrolem, pyrazolem, imidazolem, and 1,2,4-triazolem je popsána a diskutována.
Návaznosti
GA525/04/0017, projekt VaVNázev: Rostlinné zdroje benzofenanthridinových alkaloidů a účinek těchto alkaloidů na normální a nádorové buňky
Investor: Grantová agentura ČR, Rostlinné zdroje benzofenanthridinových alkaloidů a účinek těchto alkaloidů na normální a nádorové buňky
LC06030, projekt VaVNázev: Biomolekulární centrum
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Biomolekulární centrum
MSM0021622413, záměrNázev: Proteiny v metabolismu a při interakci organismů s prostředím
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Proteiny v metabolismu a při interakci organismů s prostředím
Zobrazeno: 27. 9. 2022 13:38