Informační systém MU
KALHOUS, David. Suburbium als Phänomen der frühmittelalterlichen Schriftquellen. In Burg - Vorburg - Suburbium. Zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren. Hrsg. I. Boháčová - L. Poláček (= Internationale Tagungen in Mikulčice 7). Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2008. s. 19-26. ISBN 80-86023-84-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Suburbium als Phänomen der frühmittelalterlichen Schriftquellen
Název česky Suburbium jako fenomén raně středověkých písemných pramenů
Název anglicky "Suburbium" in the early meddieval historical sources
Autoři KALHOUS, David (203 Česká republika, garant).
Vydání Brno, Burg - Vorburg - Suburbium. Zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren. Hrsg. I. Boháčová - L. Poláček (= Internationale Tagungen in Mikulčice 7), od s. 19-26, 8 s. 2008.
Nakladatel Archeologický ústav AV ČR Brno
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/08:00024861
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 80-86023-84-2
Klíčová slova anglicky early middle ages; central places; 10th century; social hierarchy; historical semantics
Štítky 10th century, central places, Early Middle Ages, historical semantics, social hierarchy
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. David Kalhous, Ph.D., učo 12320. Změněno: 23. 8. 2008 12:44.
Anotace
Autor beweist, dass midestens während des 10. Jhs. "Suburbium" nicht nur der Areal in der Nähe der Burg sein musste, sondern auch mit dem breiteren, aus der Burg verwalteten Raum zu identifizieren ist. Er demonstriert auch die Bindungen, die der Burg und ihre Umgebung zusamengebunden haben.
Anotace česky
Autor dokazuje, že "suburbium" mělo přinejměnším v 10. století dva významu. V první řadě se tak označoval areál v bezprostřední blízkosti města či hradu, za druhé se tento výraz pojil se širším, z dané centrální lokality ovládaným územím a byl tak srovnatelný s jiným latinským výrazem "civitas". Dále pisatel upozorňuje na celý soubor vazeb, jež k sobě hrad a jeho "suburbium" (ať už v širším nebo užším smyslu toho slova) poutaly.
Anotace anglicky
Author argues, that in the 10th century there were two meanings of "suburbium". First it was the nearest, mostly fortified area near the city or hillfort, second the area, which has been ruled from (or was under the strong influence of) the city or hillfort - in this meaning ist this word comparable with latin term "civitas". Than the mechanisms of the linkings between the "suburbs" and the cities (or hillfort) are demonstrated.
Návaznosti
GA404/05/2671, projekt VaVNázev: Nerezidenční části raně středověkých centrálních aglomerací v Čechách a na Moravě v archeologických pramenech
Zobrazeno: 28. 3. 2023 17:35