VACULOVÁ, Ivana. Fyzikální dovednosti žáků ZŠ a RVP. (Physical skills in basic school pupils and RVP). In Sborník příspěvků z konference 50 let didaktiky fyziky v ČR.. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. p. 141 do s.147, 7 pp. ISBN 978-80-244-1786-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Fyzikální dovednosti žáků ZŠ a RVP.
Name in Czech Fyzikální dovednosti žáků ZŠ a RVP.
Name (in English) Physical skills in basic school pupils and RVP
Authors VACULOVÁ, Ivana (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Olomouc, Sborník příspěvků z konference 50 let didaktiky fyziky v ČR.. p. 141 do s.147, 7 pp. 2007.
Publisher Univerzita Palackého
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/07:00033747
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-244-1786-8
Keywords (in Czech) dovednosti; osvojování dovedností; etapy procesu osvojování dovedností; klíčové kompetence
Keywords in English Skill; skill acquirement; stages of the process of the skill acquirement; key competence
Tags key competence, Skill, skill acquirement
Changed by Changed by: Mgr. Ivana Medková, Ph.D., učo 63881. Changed: 5/6/2009 20:19.
Abstract
Příspěvek se zabývá postavením fyzikálních dovedností v cílech Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Dále předkládá základní informace o dovednostech a o procesu jejich osvojování, které by měl znát učitel fyziky, aby dovedl efektivně pracovat s dovednostmi ve výuce, a uvádí předběžné výsledky výzkumu dovedností žáků 6. třídy ZŠ.
Abstract (in English)
The paper is fokused on the status of physical skills in the goals of the RVP ZV. Next the paper presents the basic informations about skills and skills acquirement, which are necessary for the science teacher to be able to work efficiently with skills in education, and results of the research of the pupils skills.
PrintDisplayed: 27/5/2022 17:13