VACULOVÁ, Ivana. Fyzikální dovednosti žáků ZŠ a RVP. In Sborník příspěvků z konference 50 let didaktiky fyziky v ČR.. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. s. 141 do s.147, 7 s. ISBN 978-80-244-1786-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Fyzikální dovednosti žáků ZŠ a RVP.
Název česky Fyzikální dovednosti žáků ZŠ a RVP.
Název anglicky Physical skills in basic school pupils and RVP
Autoři VACULOVÁ, Ivana (203 Česká republika, garant).
Vydání Olomouc, Sborník příspěvků z konference 50 let didaktiky fyziky v ČR.. od s. 141 do s.147, 7 s. 2007.
Nakladatel Univerzita Palackého
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/07:00033747
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-244-1786-8
Klíčová slova česky dovednosti; osvojování dovedností; etapy procesu osvojování dovedností; klíčové kompetence
Klíčová slova anglicky Skill; skill acquirement; stages of the process of the skill acquirement; key competence
Štítky key competence, Skill, skill acquirement
Změnil Změnila: Mgr. Ivana Medková, Ph.D., učo 63881. Změněno: 5. 6. 2009 20:19.
Anotace
Příspěvek se zabývá postavením fyzikálních dovedností v cílech Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Dále předkládá základní informace o dovednostech a o procesu jejich osvojování, které by měl znát učitel fyziky, aby dovedl efektivně pracovat s dovednostmi ve výuce, a uvádí předběžné výsledky výzkumu dovedností žáků 6. třídy ZŠ.
Anotace anglicky
The paper is fokused on the status of physical skills in the goals of the RVP ZV. Next the paper presents the basic informations about skills and skills acquirement, which are necessary for the science teacher to be able to work efficiently with skills in education, and results of the research of the pupils skills.
VytisknoutZobrazeno: 4. 6. 2023 09:29