MUSIL, Libor. Různorodost pojetí, nejasná nabídka a kontrola výkonu "sociální práce" (Different conceptions, unclear offer and control over the performance of "social work"). Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2008, vol. 8, 2/2008, p. 60 - 79. ISSN 1213-6204.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Různorodost pojetí, nejasná nabídka a kontrola výkonu "sociální práce"
Name (in English) Different conceptions, unclear offer and control over the performance of "social work"
Authors MUSIL, Libor (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Sociální práce/Sociálna práca, Brno, ASVSP, 2008, 1213-6204.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/08:00033777
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords in English conception of social work; selfdefinition of social workers; cooperation inside social workers community
Tags conception of social work, selfdefinition of social workers
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Hana Kotolová, DiS., učo 101539. Changed: 1/9/2008 15:35.
Abstract
Autor se zabývá otázkou, jak mohou čeští sociální pracovníci postupovat, pokud by se rozhodli přesvědčit zadavatele o tom, že sociální práce může občanům nabídnout specifické služby, které neposkytují pracovníci jiných pomáhajících oborů. Na základě rozboru současné situace komunity sociálních pracovníků a s využitím teze Lyotarda o možnosti přechodných a proměnlivých dohod navrhuje strategii komunikace o pravidlech praktické spolupráce stoupenců různých pojetí sociální práce.
Abstract (in English)
The author deals the question: "What can Czech social workers do when they like to persuade their job-givers that they are able to offer specific services that the other helping jobs do not accomplish?" Following the analysis of the current situation of social workers community and using the argument on the temporary and changeable agreements by Lyotard he proposes the strategy of communication on rules that would govern the cooperation of proponents of different concepts of social work in practice.
Links
2D06009, research and development projectName: Nová sociální rizika trhu práce a potřeby reformy jeho politické regulace po vstupu ČR do EU. Monitoring a vyhodnocení potřeb. (Acronym: NPVII23001)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, New Social Risks of Czech Labour Market and the Needs of its Political Regulation Reform after the EU Admission
PrintDisplayed: 30/3/2023 19:06