Informační systém MU
HAVLAN, Petr a Michal RADVAN. Legal regulation of non-profit subjects in the Czech Republic. International Journal of Law and Management. Bingley: Emerald Group Publishing Ltd., 2008, roč. 50, č. 4, s. 153-157. ISSN 1754-243X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Legal regulation of non-profit subjects in the Czech Republic
Název česky Právní regulace neziskových subjektů v České republice
Autoři HAVLAN, Petr (203 Česká republika, garant) a Michal RADVAN (203 Česká republika).
Vydání International Journal of Law and Management, Bingley, Emerald Group Publishing Ltd. 2008, 1754-243X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Velká Británie a Severní Irsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14220/08:00033781
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova anglicky Non-profit organizations; Research organizations; Legal theory; Legislation; Czech Republic
Štítky Czech Republic, legal theory, Legislation, non-profit organizations, Research organizations
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 1. 4. 2010 17:47.
Anotace
The article classifies forms of non-profit subjects in the Czech Republic on specific legal-theoretical base and deals with basic property law characteristics of these subjects. The property law base of the non-profit subjects is considered to be decisive for their real functioning, managing and controlling. The article describes and critically observes the current development of the legal regulation in given area.
Anotace česky
Příspěvek třídí formy neziskových subjektů v České republice na určité právně teoretické bázi a provádí jejich základní majetkoprávní charakteristiku. Právě majetkoprávní základ neziskových subjektů je v příspěvku prezentován jako rozhodující pro jejich reálné fungování, řízení a kontrolu. Příspěvek přibližuje a kriticky hodnotí také aktuální vývoj právní úpravy v dané oblasti.
Zobrazeno: 22. 7. 2024 11:53