HAVLAN, Petr and Michal RADVAN. Legal regulation of non-profit subjects in the Czech Republic. International Journal of Law and Management. Bingley: Emerald Group Publishing Ltd., 2008, vol. 50, No 4, p. 153-157. ISSN 1754-243X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Legal regulation of non-profit subjects in the Czech Republic
Name in Czech Právní regulace neziskových subjektů v České republice
Authors HAVLAN, Petr (203 Czech Republic, guarantor) and Michal RADVAN (203 Czech Republic).
Edition International Journal of Law and Management, Bingley, Emerald Group Publishing Ltd. 2008, 1754-243X.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/08:00033781
Organization unit Faculty of Law
Keywords in English Non-profit organizations; Research organizations; Legal theory; Legislation; Czech Republic
Tags Czech Republic, legal theory, Legislation, non-profit organizations, Research organizations
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Changed: 1/4/2010 17:47.
Abstract
The article classifies forms of non-profit subjects in the Czech Republic on specific legal-theoretical base and deals with basic property law characteristics of these subjects. The property law base of the non-profit subjects is considered to be decisive for their real functioning, managing and controlling. The article describes and critically observes the current development of the legal regulation in given area.
Abstract (in Czech)
Příspěvek třídí formy neziskových subjektů v České republice na určité právně teoretické bázi a provádí jejich základní majetkoprávní charakteristiku. Právě majetkoprávní základ neziskových subjektů je v příspěvku prezentován jako rozhodující pro jejich reálné fungování, řízení a kontrolu. Příspěvek přibližuje a kriticky hodnotí také aktuální vývoj právní úpravy v dané oblasti.
PrintDisplayed: 19/7/2024 17:57