KYNCL, Libor. Dary neziskovému sektoru snižující základ daně z příjmů právnických osob (Gifts for non-profit sector lowering Corporate Income Tax). In Aktuální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. p. 175-181. Právnická fakulta. ISBN 978-80-244-1834-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dary neziskovému sektoru snižující základ daně z příjmů právnických osob
Name in Czech Dary neziskovému sektoru snižující základ daně z příjmů právnických osob
Name (in English) Gifts for non-profit sector lowering Corporate Income Tax
Authors KYNCL, Libor (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. Olomouc, Aktuální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru, p. 175-181, 7 pp. Právnická fakulta, 2007.
Publisher Univerzita Palackého v Olomouci
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/07:00033802
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-244-1834-6
Keywords in English Gift; non-profit sector; NGO; non-government organization; corporate; income tax; financial law; act
Tags ACT, corporate, Financial law, gift, income tax, NGO, non-government organization, Non-Profit Sector
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Changed: 9. 4. 2010 18:25.
Abstract
Účelem této kapitoly je rozebrat problematiku darů neziskovému sektoru, které snižují základ daně z příjmů právnických osob, z pohledu českého práva účinného v roce 2007. Osobami povinnými k dani jsou všechny právnické osoby. Snižující položky se rozlišují pro osoby založené nebo zřízené za účelem podnikání - které si mohou snížit základ daně dary neziskovým organizacím - maximum je obecně 5 procent a pro dary veřejným výzkumným institucím a univerzitám 10 procent - a osoby založené nebo zřízené za účelem jiným než podnikání, které jsou samy součástí neziskového sektoru a mohou si snížit základ daně až o 30 procent nebo 1 milion Kč a tuto sumu využít ke krytí nákladů na vzdělávání, vědecké, výzkumné, vývojové nebo umělecké činnosti.
Abstract (in English)
The purpose of this chapter is to analyze the problem area of gifts for non-profit sector that lower the corporate income tax base in the Czech legal regulation effective in the year 2007. Taxpayers of this tax are all corporates (artificial persons). Entries lowering the Corporate Income Tax are divided for persons created (founded or legally established) for business purposes - who can lower their income tax base by gifts to non-profit organizations - maximum is 5 percent generally and 10 percent for gifts to public research institutions and universities - and persons that were not created for business purposes who are part of non-profit sector and can lower their income tax base by 30 percent or 1 million CZK at maximum and use this sum for educational, research, development or artistic activities expenses.
PrintDisplayed: 6. 6. 2023 12:18