Informační systém MU
SCHWARZ, Daniel, Ladislav DUŠEK and Čestmír ŠTUKA. Jednotné řešení pro nabídku a sdílení multimediálního vzdělávacího obsahu v síti lékařských fakult MEFANET (Uniform solution for sharing multimedia content in the network of medical faculties MEFANET). In IV. mezinárodní kongres informačních technologií ve zdravotnictví Telemedicína Brno 2008. 2008. ISBN 978-80-7392-025-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jednotné řešení pro nabídku a sdílení multimediálního vzdělávacího obsahu v síti lékařských fakult MEFANET
Name in Czech Uniform solution for sharing multimedia content in the network of medical faculties MEFANET
Name (in English) Uniform solution for sharing multimedia content in the network of medical faculties MEFANET
Authors SCHWARZ, Daniel (203 Czech Republic, guarantor), Ladislav DUŠEK (203 Czech Republic) and Čestmír ŠTUKA (203 Czech Republic).
Edition IV. mezinárodní kongres informačních technologií ve zdravotnictví Telemedicína Brno 2008, 2008.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study Documentation, librarianship, work with information
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/08:00026374
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-7392-025-8
Keywords in English telemedicine;e-learning
Tags e-learning, Telemedicine
Changed by Changed by: doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D., učo 195581. Changed: 23/3/2010 08:59.
Abstract
Prezentace systému pro e-publishing v rámci sítě všech lékařských fakult v ČR a SR. Společné prvky pro všechny instance portálu tvoří: filtr lékařských disciplín, autentizační rámec založený na federacích identit a hodnocení kvality prezentovaných děl.
Abstract (in English)
Presentation of an e-publishing system in the network of czech and slovak medical faculties.
Links
MSM 143300004, plan (intention)Name: Digitální knihovny
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
Displayed: 22/4/2019 06:24