Informační systém MU
KYNCL, Libor. Legal Regulation of the Competitive Company on Capital Market. In microCAD 2008, International Scientific Conference, 20-21 March 2008, Section R: Company Competitiveness in the XXI Century. 1st ed. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2008, p. 123-130. ISBN 978-963-661-827-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Legal Regulation of the Competitive Company on Capital Market
Name in Czech Právní regulace společnosti v konkurenčním prostředí na kapitálovém trhu
Authors KYNCL, Libor (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. Miskolc, microCAD 2008, International Scientific Conference, 20-21 March 2008, Section R: Company Competitiveness in the XXI Century, p. 123-130, 8 pp. 2008.
Publisher University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Hungary
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/08:00033803
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-963-661-827-8
Keywords in English competitive company; capital market; legal regulation; stock exchange; off-exchange market; securities; shareholders; financial market; globalized
Tags capital market, competitive company, financial market, globalized, legal regulation, off-exchange market, Securities, Shareholders, Stock exchange
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Changed: 9/4/2010 18:24.
Abstract
The aim of this paper is to analyze the legal standing of the competitive company based on capital market. One company can play more roles on capital market - the emitor of securities and also the proprietor of securities (investor). In the globalized financial market one company can also be the emitor of securities that are traded in more stock exchanges or off-exchange markets.
Abstract (in Czech)
Cílem tohoto příspěvku je rozebrat právní postavení společnosti vystupující v konkurenčním prostředí na kapitálovém trhu. Jedna společnost může hrát více rolí na kapitálovém trhu - emitent cenných papírů a také vlastník cenných papírů (tedy investor). Na globalizovaném finančním trhu jedna společnost také může být emitent cenných papírů obchodovaných na více burzách a mimoburzovních trzích.
Displayed: 25/7/2024 21:04