Informační systém MU
KYNCL, Libor. Jednotlivé druhy cenných papírů (Various Kinds of Securities). In Europeanization of the national law, the Lisbon Treaty and some other legal issues. Cofola 2008. 1st ed. Brno: Tribun EU, 2008, p. 457-464. ISBN 978-80-210-4629-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jednotlivé druhy cenných papírů
Name in Czech Jednotlivé druhy cenných papírů
Name (in English) Various Kinds of Securities
Authors KYNCL, Libor (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. Brno, Europeanization of the national law, the Lisbon Treaty and some other legal issues. Cofola 2008, p. 457-464, 8 pp. 2008.
Publisher Tribun EU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/08:00033804
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-4629-0
Keywords in English securities; share; capital market; investment instrument; financial market instruments
Tags capital market, financial market instruments, investment instrument, Securities, share
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Changed: 1/4/2010 16:27.
Abstract
Cílem tohoto příspěvku je rozebrat jednotlivé druhy cenných papírů a jejich právní regulaci, jak je zavedena v českém právu na začátku 21. století. Autor vezme v úvahu zákonnou úpravu cenných papírů v oblasti práva kapitálových trhů a související regulaci z oblasti práva cenných papírů.
Abstract (in English)
The aim of this paper is to analyze various kinds of securities and their legal regulation as it is present in the Czech Law at the beginning of 21st century. The author will take into account the regulation of securities in the area of Capital Market Law and connected regulation in the area of Securities Law.
Displayed: 22/7/2024 13:18