TICHÁ, Jana. Rožnovské slavnosti ve Valašském muzeu v přírodě (Rožnov Celebration in the Wallachian Open-Air Museum). In Museum vivum. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2006. p. 63-68. ISBN 978-80-239-8984-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Rožnovské slavnosti ve Valašském muzeu v přírodě
Name (in English) Rožnov Celebration in the Wallachian Open-Air Museum
Authors TICHÁ, Jana.
Edition Rožnov pod Radhoštěm, Museum vivum, p. 63-68, 6 pp. 2006.
Publisher Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Other information
Type of outcome Proceedings paper
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-239-8984-7
Keywords in English Moravia and Silesia; Wallachia; 20th century; folklore festivals; Rožnov Celebrations; history; Rožnov pod Radhoštěm; Wallachian Open-Air Museum
Tags 20th century, folklore festivals, history, Moravia and Silesia, Rožnov Celebrations, Rožnov pod Radhoštěm, Wallachia, Wallachian Open-Air Museum
Changed by Changed by: Mgr. Jana Tichá, učo 23294. Changed: 11/9/2008 06:53.
Abstract
Druhá polovina 20. století se stala na Moravě a ve Slezsku živnou půdou pro rozličné národopisné aktivity. Taktéž na Rožnovsku – inspirováno Valašskými roky 1925, 1935, 1947 a Valašskými slavnostmi v 50. letech – přistoupilo Valašské muzeum v přírodě zpočátku pouze jako spolupořadatel, respektive odborný garant k organizaci folklorního festivalu Rožnovské slavnosti. Poprvé je představilo v roce 1960 a do dnešních dnů se mu během třiceti dvou ročníků podařilo prostřednictvím folklorních souborů, vesnických skupin a významných zpěváků, muzikantů a folkloristů přiblížit svým návštěvníkům lidovou kulturu nejen z Valašska, ale i z okolních regionů. Tématicky koncipované pořady neopomněly ani krajany a zahraniční folklor. Dnes jsou Rožnovské slavnosti napojeny na síť festivalů, které koordinují CIOFF a IOV při UNESCO.
Abstract (in English)
The second half of the 20th century in Moravia and Silesia became a breeding ground for various ethnographic activities. Similarly in the Rožnov region - inspired by the Wallachian years 1925, 1935, 1947 and by the folklore festival Rožnov Celebrations, in the beginning it functioned as a co-founder only, eventually as an expert guarantee. These celebrations were presented for the first time in 1960. So far during the thirty-two years, it has managed to bring not only the Wallachian folk culture from the surroundind regions nearer to the museum visitors through the folklore groups, village groups and prominent singers, musicians and folklorists. The thematically outlined programs did not ignore even our countrymen and the foreign folklore. Nowadays, the Rožnov celebrations are joined on a net of festivals, which are coordinated by CIOFF and IOV under UNESCO.
PrintDisplayed: 3/12/2022 13:28