Informační systém MU
TICHÁ, Jana. Rožnovské slavnosti ve Valašském muzeu v přírodě. In Museum vivum. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2006. s. 63-68. ISBN 978-80-239-8984-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Rožnovské slavnosti ve Valašském muzeu v přírodě
Název anglicky Rožnov Celebration in the Wallachian Open-Air Museum
Autoři TICHÁ, Jana.
Vydání Rožnov pod Radhoštěm, Museum vivum, od s. 63-68, 6 s. 2006.
Nakladatel Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Další údaje
Typ výsledku Stať ve sborníku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-239-8984-7
Klíčová slova anglicky Moravia and Silesia; Wallachia; 20th century; folklore festivals; Rožnov Celebrations; history; Rožnov pod Radhoštěm; Wallachian Open-Air Museum
Štítky 20th century, folklore festivals, history, Moravia and Silesia, Rožnov Celebrations, Rožnov pod Radhoštěm, Wallachia, Wallachian Open-Air Museum
Změnil Změnila: Mgr. Jana Tichá, učo 23294. Změněno: 11. 9. 2008 06:53.
Anotace
Druhá polovina 20. století se stala na Moravě a ve Slezsku živnou půdou pro rozličné národopisné aktivity. Taktéž na Rožnovsku – inspirováno Valašskými roky 1925, 1935, 1947 a Valašskými slavnostmi v 50. letech – přistoupilo Valašské muzeum v přírodě zpočátku pouze jako spolupořadatel, respektive odborný garant k organizaci folklorního festivalu Rožnovské slavnosti. Poprvé je představilo v roce 1960 a do dnešních dnů se mu během třiceti dvou ročníků podařilo prostřednictvím folklorních souborů, vesnických skupin a významných zpěváků, muzikantů a folkloristů přiblížit svým návštěvníkům lidovou kulturu nejen z Valašska, ale i z okolních regionů. Tématicky koncipované pořady neopomněly ani krajany a zahraniční folklor. Dnes jsou Rožnovské slavnosti napojeny na síť festivalů, které koordinují CIOFF a IOV při UNESCO.
Anotace anglicky
The second half of the 20th century in Moravia and Silesia became a breeding ground for various ethnographic activities. Similarly in the Rožnov region - inspired by the Wallachian years 1925, 1935, 1947 and by the folklore festival Rožnov Celebrations, in the beginning it functioned as a co-founder only, eventually as an expert guarantee. These celebrations were presented for the first time in 1960. So far during the thirty-two years, it has managed to bring not only the Wallachian folk culture from the surroundind regions nearer to the museum visitors through the folklore groups, village groups and prominent singers, musicians and folklorists. The thematically outlined programs did not ignore even our countrymen and the foreign folklore. Nowadays, the Rožnov celebrations are joined on a net of festivals, which are coordinated by CIOFF and IOV under UNESCO.
Zobrazeno: 3. 12. 2022 13:35