VOJTOVÁ, Jarmila. Slovník středomoravského nářečí horského typu (A dictionary of Central Moravian dialects of socalled mountain type). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 280 pp. Spisy Filozofické fakulty MU, č.372. ISBN 978-80-210-4674-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Slovník středomoravského nářečí horského typu
Name in Czech Slovník středomoravského nářečí horského typu
Name (in English) A dictionary of Central Moravian dialects of socalled mountain type
Authors VOJTOVÁ, Jarmila (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. Brno, 280 pp. Spisy Filozofické fakulty MU, č.372, 2008.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/08:00033810
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-4674-0
Keywords (in Czech) slovník; dialektologie; středomoravské nářečí; horský nářeční typ
Keywords in English dictionary; dialectology; Central Moravian dialects; the mountain type
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D., učo 263. Changed: 31/3/2010 10:53.
Abstract
Předkládaný slovník je první prací, která v úplnosti zaznamenává a analyzuje lexikální zásobu nářečí na Moravě. Vedle dokumentární hodnoty shromážděné relativně úplné lexikální zásoby (zahrnující 9000 lexikálních jednotek a obsahující i výrazy doposud nezaznamenané) je hlavním přínosem práce popis typických strukturních rysů a obecných vývojových tendencí lexikální zásoby nářečí horského.
Abstract (in English)
The dictionary is the first work that provides a complete record and analysis of vocabulary of Moravian dialects. The works records a relatively complete vocabulary of one particular type of dialects (ca. 9,000 items, including words previously unrecorded). Another significant contribution of the dictionary is a description of typical structural features and tendencies of development relating to vocabulary of dialects of socalled mountain type.
PrintDisplayed: 26/2/2021 05:45